2024. godina

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

 

Proračun u malom za 2024. godinu

 

PRORAČUN OPĆINE PRIVLAKA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA  2025. I  2026. GODINU

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA  2025. I  2026. GODINU

Upute za izradu prijedloga proračuna Općine Privlaka za razdoblje 2024. – 2026. godine

 

2023. godina

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

 

Popis donacija i sponzorstva 2023.

 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.docx

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu
Proračun u malom za 2023. godinu
1. Proračun općine Privlaka za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
2. Prihodi.pdf
3. Rashodi.pdf
4. Rashodi – Funkcijska klasifikacija.pdf
5. Račun financiranja.pdf
6. Rezultat poslovanja.pdf
7. Rashodi posebni dio.pdf
8. Obrazloženje proračuna općine Privlaka za 2023. godinu
9. Odluka o izvršenju proračuna za 2023.

 

2022. godina

Izvjesce – financiranje političkih stranaka u 2022 godini
Druge Izmjene i dopune Proračuna općine Privlaka za 2022. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2022. godinu
Upute za izradu prijedloga proračuna Općine Privlaka za razdoblje 2023. – 2025. godine
Prve Izmjene i dopune Proračuna općine Privlaka za 2022. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021. godinuPrve Izmjene i dopune Proračuna općine Privlaka za 2022. godinu
Popis donacija i sponzorstava za 2021.g.
Proračun u malom za 2022. godinu
Proračun općine Privlaka za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.
Prijedlog Proračuna općine Privlaka za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Upute za izradu prijedloga proračuna Općine Privlaka za razdoblje 2022. – 2024. godine

 

2021. godina

Četvrte izmjene i dopune Proračuna općine Privlaka za 2021. godinu
Treće izmjene i dopune Proračuna općine Privlaka za 2021. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021. godinu
Proračun u malom za 2021. godinu
Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi za 2021.
Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2021.
Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
Druge izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.
Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021.
Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Privaka za 2021. godinu
Popis donacija i sponzorstava 2020.g.
1. Prve Izmjene i dopune Proračuna za 2021. i projekcije za 2022. i 20223
2. Prve Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021.
3. Prve Izmjene i dopune odluke o izvršenju proračuna za 2021.
4. Prve Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.
Proračun općine Privlaka za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

 

2020. godina

Prijedlog Proračuna općine Privlaka za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Druge Izmjene i dopune Proračuna općine Privlaka za 2020. godinu
Proračun u malom za 2020. godinu
Upute za izradu prijedloga proračuna Općine Privlaka za razdoblje 2021. – 2023. godine
Prve izmjene i dopune proračuna Općine Privlaka za 2020 godinu
Proračun općine Privlaka za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

 

2019. godina

Popis donacija i sponzorstava 2019.g.
Prijedlog proračuna općine Privlaka za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Druge Izmjene i dopune proračuna općine Privlaka za 2019. godinu
Prve izmjene i dopune proračuna za 2019.
Proračun općine Privlaka za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.
Proračun – Prihodi 2019. s projekcijama
Proracun – Analitika Prihoda
Proračun – Rashodi 2019. s projekcijama
Proračun – Rashodi 2019. Posebni dio
Proračun – Izdaci 2019. s projekcijama
Odluka o izvršenju proracuna 2019.

 

2018. godina

Godišnji obračun proračuna 2018.
1 odluka o donošenju proračuna 2018.g.
2 odluka o izvršenju proračuna 2018.
3 proračun-prihod 18.g. s projek
4 proračun -prihodi 2018.analitika
5 proračun rash.opći dio 18. i projek
6 prorač. rashodi pos. dio 2018

 

2017. godina

Donošenje II Izmjena i dopuna (Rebalanas) Proračuna za 2016.g.
Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2017.g. sa projekcijama za 2018.g. i 2019.g., te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić” za 2017.g. sa projekcijama za 2018.g. i 2019.g.

Skip to content