OPĆINA
Privlaka

Prostorni plan uređenja


 
UPU-K1
Izmjene i dopune Odluke o donošenju UPU zone pretežito poslovne namjene
Odluka o donošenju UPU zone pretežito poslovne namjene
DWG datoteke
      0_Granica obuhvata plana.dwg
      1_Koristenje i namjena povrsina.dwg
      2a_Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-promet.dwg
      2b_Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-odvodnja_15.07.2016.dwg
      2c_Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-stuja i posta 15.07.2016.dwg
      3_Uvjeti korištenja.dwg
      4_1_Nacin i uvjeti gradnje.dwg
      4_2_Nacin i uvjeti gradnje_parcelacija.dwg

Konacni prijedlog upu zone pretezito poslovne namjene
Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU zone poslovne namjene
Poziv na javnu raspravu o prijedlogu urbanističkog plana uređenja zone pretežito poslovne namjene
Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja zone pretežito poslovne namjene - dokumenti
Poziv na prethodnu raspravu o izradi urbanističkog plana uređenje zone pretežito poslovne namjene K1
 
Skip to content