OPĆINA
Privlaka

Izjava o pristupačnosti


Kao tijelo lokalne jedinice, Općina Privlaka obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju privlaka.hr.

Status usklađenosti


Mrežna lokacija privlaka.hr je u većem dijelu usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj


Mrežna lokacija privlaka.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.

Podizanje razine pristupačnosti


Općina Privlaka će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije privlaka.hr u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije privlaka.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 24. srpnja 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10, Apple OS X, Apple iOS, Apple iPad OS, Google Chrome, Mozilla Firecox, MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari.

Povratne informacije i podaci za kontakt


Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije privlaka.hr korisnici mogu uputiti Općini Privlaka putem uobičajenih kontakata.

Općinu Privlaka moguće je kontaktirati:

e-poštom: opcina@privlaka.hr
telefonom: 023/367-397
poštom: Ulica Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka

Inspekcijski nadzor


Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 023/367-397 ili putem elektroničke pošte: opcina@privlaka.hr.
Skip to content