OPĆINA
Privlaka

Financijska izvješća


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
Konsolidirani Obrasci financijskih izvješća za 2020.
Bilješke uz konsolodirani financijski izvještaj za 2020.g.
Obrasci financijskih izvješća za 2020.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2020. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019 godinu
Odluka o rasporedu rezultata poslovanja
Konsolidirani Financijski izvjestaji za razdoblje od 01. sijecnja do 31. prosinca 2019. godine
Biljeske uz konsolodirani financijski izvjestaj za 2019.g.
Biljeske uz financijske izvjestaje za 2019. godinu
Financijski izvjestaji za razdoblje od 01. sijecnja do 31. prosinca 2019. godine
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Opcine Privlaka za 2019.godinu
Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Privlaka za razdoblje od 2020. do 2022. godine.
Godšnji obračun proračuna 2018
Konsolidirani Financijski izvještaj za 2018.
Bilješke uz konsolodirani fin. izvještaj za 2018.g.
Popis donacija i sponzorstava u 2018. godini
Biljeske uz fin. izv. 2018.
Financijski izvještaj 2018.
Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Prorac (44) općina
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2017. GODINU
2Tablice uz obvezne Bilješke (7)
Bilješke 2017.g. 


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.
1 obrazloženje izvrš. god. obr. 2017.
2 PRIHODI 2017
3 RASHODI 2017 (2)
4 izdaci 2017 (1)
5 ORGANIZ. KLASIF. 2017
6 PROGRA. KLASIF. 2017
 
Upute za izradu proračuna 2019.g.
Skip to content