OPĆINA
Privlaka

Financijska izvješća


2024. godina


Trenutno nema unesenih dokumenata


2023. godina


Konsolidirani financijski izvješaji za 2023. godinu
Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2023. g.
Obrasci financijskih izvještaja Općine Privlaka za 2023. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje Općine Privlaka za 2023. godinu
Kopija FI-300623
Financijsko izvještavanje u sustavu pro...ačunskih i izvanproračunskih korisnika
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.-30.06.2023.


2022. godina


Kopija konsolidirani financijski izvještaji 2022.godineP
Bilješke-uz konsolidirane financijske-izvještaje-za-2022.-godinu (2)p
Bilješke-uz-financijske-izvještaje-za-2022.-godinu (2)p
fi1-2022.


2021. godina


Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
Bilješke uz konsolodirani financijski izvještaj za 2021.g.
Konsolidirani obrasci financijskih izvješća za 2021. godinu
Obrasci financijskih izvješća za 2021. godinu


2020. godina


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
Konsolidirani Obrasci financijskih izvješća za 2020.
Bilješke uz konsolodirani financijski izvještaj za 2020.g.
Obrasci financijskih izvješća za 2020.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2020. godinu


2019. godina


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019 godinu
Odluka o rasporedu rezultata poslovanja
Konsolidirani Financijski izvjestaji za razdoblje od 01. sijecnja do 31. prosinca 2019. godine
Biljeske uz konsolodirani financijski izvjestaj za 2019.g.
Biljeske uz financijske izvjestaje za 2019. godinu
Financijski izvjestaji za razdoblje od 01. sijecnja do 31. prosinca 2019. godine
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Opcine Privlaka za 2019.godinu
Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Privlaka za razdoblje od 2020. do 2022. godine.
Upute za izradu proračuna 2019.g.


2018. godina


Godšnji obračun proračuna 2018
Konsolidirani Financijski izvještaj za 2018.
Bilješke uz konsolodirani fin. izvještaj za 2018.g.
Popis donacija i sponzorstava u 2018. godini
Biljeske uz fin. izv. 2018.
Financijski izvještaj 2018.
Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu


2017. godina


Prorac (44) općina
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2017. GODINU
2Tablice uz obvezne Bilješke (7)
Bilješke 2017.g.
1 obrazloženje izvrš. god. obr. 2017.
2 PRIHODI 2017
3 RASHODI 2017 (2)
4 izdaci 2017 (1)
5 ORGANIZ. KLASIF. 2017
6 PROGRA. KLASIF. 2017
Skip to content