OPĆINA
Privlaka

Službeni glasnik

ISSN 2991-8537
Službeno glasilo tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Privlaka, donosi Općinsko vijeće Općine Privlaka, a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje propisuju obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i drugih akata Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, njihovih radnih tijela čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom ili aktima koje su donijeli Općinsko vijeće,Općinski načelnik te drugim propisima.

U službenom glasilu po potrebi mogu se objavljivati i akti pravnih osoba kojima je osnivač o odnosno vlasnik ili većinski vlasnik Općina Privlaka, kao i ostalih službenih tijela pod nadležnošću Općine Privlaka.
Izdavač: Općina Privlaka, Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka
Glavni urednik: općinski načelnik Općine Privlaka, Gašpar Begonja
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka:
Ivana Skoblar Šango
Barbara Glavan
Danica Jurac

Ključni naslov (mrežno izdanje): Službeni glasnik Općine Privlaka
Godina objave: Od lipnja 2023. godine publikacija se redovito objavljuje na mrežnim stranicama Općine Privlaka.
Kontakt:
Tel.: 023/367-561
e-mail: opcina@privlaka.hr

2023. godina


Broj 01

Godina: 2023.

broj 1/23


glasnik 3-2023

Godina: 2023.

broj 3/23


Sluzbeni glasnik 5-2023

Godina: 2023.

broj 5/23


glasnik 2-2023

Godina: 2023.

broj 2/23


glasnik 4-23

Godina: 2023.

broj 4/23


glasnik 06-2023

Godina: 2023.

broj 6/23


2024. godina

sluzbeni glasnik 1-24

Godina: 2024.

broj 1/24


Screenshot 2024-01-30 at 09.00.17

Godina: 2024.

broj 3/24


Screenshot 2024-04-02 at 12.37.39

Godina: 2024.

broj 5/24


sluzbenik glasnik 7 - 2024

Godina: 2024.

broj 7/24


Screenshot 2024-01-30 at 09.00.17

Godina: 2024.

broj 2/24


sluzbeni glasnik 2024 II

Godina: 2024.

broj 4/24


glasnik 6-24

Godina: 2024.

broj 6/24

Skip to content