OPĆINA
Privlaka

Općinske odluke


Sve odluke Općine Privlaka dostupne su i u Službenom glasniku Zadarske županije...

2023. godina

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2024. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Privlaka
2022. godina

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2023. godinu
Strategija upravljanja imovinom Općine Privlaka za razdoblje 2020.-2026.godine
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Privlaka
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka
Odluka o komunalnom redu Općine Privlaka
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga u DV Sabunić
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Privlaka
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskig radova na području Općine Privlaka
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
2021. godina

Plan klasa Općine Privlaka 2022.g.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Odluka o kupnji mobilne kućice
Plan-klasa-Općine-Privlaka-2020.g. (1)
Procedura-stjecanja-i-raspolaganja-nekretninama-u-vlasnistvu-Opcine
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 2021
Plan prijma u službu za 2021. godinu
Plan klasa Općine Privlaka 2021.g.
2020. godina

Pravilnik azbest Privlaka
Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine poslovnih prostora
Odluka o oslobođenju plaćanja obveze komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
Odluka o oslobađanju plaćanja javne površine
Treće Izmjene i dopune Odluke o stožeru civilne zaštite
Dopuna plana pozivanja cz
Plan prijma u sluzbu za 2020 godinu
2019. godina


Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka
Odluka o komunalnom redu
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnoj naknadi
Plan klasa Općine Privlaka 2020.g.
Izmjene i dopune Pravilnika o radu
Odluka o visini blagajnickog maksimuma
Pravilnik o uvjetima koristenja automobila i mobitela
Procedura blagajnickog poslovanja
Procedura izdavanja i obracunavanja putnih naloga
Procedura naplate prihoda
Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasnistvu Opcine
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja racuna njihove provjere i placanja
Izmjene i dopune plana postavljanja privrenenih objekata na javnim površinama za 2019.g.
Pravilnik o radu JUO Općine Privlaka
Plan Prijema u službu za 2019.g.
Pravilnik o unutarnjem redu 2019
Odluka o odabiru
Izmjene plana prijma
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 2019

2018. godina


Odluka načelnika o kupoprodaji čest.zem. 2782 i 2783, k.o. Privlaka
Odluka o imenovanju člana uprave - Direktora Općinskog komunalnog društva "Artić" d.o.o.
Dopuna plana pozivanja cz
Druge Izmjene i dopune Odluke o stožeru civilne zaštite
Pravilnik_o_unutarnjem_redu_jedinstvenog_upravnog_odjela_2018.
ODLUKA o najboljoj ponudi (prodaja osobnog vozila Škoda)
Obrazac - OPSUO PGO Općina Privlaka
Odluka u postupku izrade SPUO za PGO Privlaka
Odluka o osnivanju radne skupine za izradu Procjene rizika
CIVILNA ZAŠTITA - Poslovnik o radu
Odluka o pokretanju postupka prodaje osobnog vozila Škoda
Odluka o izboru prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području Općine Privlaka za koju (vlasnici) zahjedničkih djelova nisu osigurali upravitelja
Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođenu djecu

2017. godina


ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude
Odluka o određivanju operativnih snaga civilne zaštite
Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela 2017.
Odluka o stožeru civilne zaštite (3) Plan pozivanja Stožera civilne zaštite
Odluka o odabiru ponude za izradu III izmjena i dopuna PPUO Privlaka
Odluka o sufinaciranju skolskih udzbenika za 201718 skolsku godinu Plan prijama na stručno osposobljavanje 2017.
Pan prijama u službu u 2017. godini

Ranije odluke


Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2016. god.
Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za obitelji s dvoje i više školske djece u 2015 godini
Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za obitelji s dvoje i više školske djece
Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Privlaka u 2014. godini
Tekstualni dio za proračun 2012.g
Rashodi - posebni dio prve izmjene i dopune proračuna za 2012.g
Rashodi posebni dio - polugod. izvješće proračuna za 2012.g
Prihodi - prve izmjene proračuna za 2012.g
Prihodi - polugodišnje izvješće proračuna za 2012.g
Pravilnik o stipendiranju
Odluka o izvršenju proračuna za 2012.g
Odluka o ustrojstvu općinske uprave
Odluka o radnom vremenu
Odluka o radnom vremenu - izmjene i dopune
Odluka o komunalnom redu
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o koeficijentima za obračun plaće
Odluka o katnosti
Odluka o jediničnoj naknadi
Odluka o izmjeni i dopuni naziva ulica u općini Privlaka
Odluka o grobljima
Skip to content