OPĆINA
Privlaka

e-Savjetovanje

Plan savjetovanja s javnošću za 2023 godinu
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Privlaka
Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Privlaka
Obrazac-javno savjetovanje prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Privlaka
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Privlaka
Javno-savjetovanje-o-prijedlogu-ODLUKE O KOMUNALNOM REDU OPĆINE PRIVLAKA 2022.
Obrazac-javno savjetovanje prijedlog ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 2022 . godine
Odluka o komunalnom redu Općine Privlaka
Nacrt prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna prostornog plana
Obavijest o otvorenom javnom savjetovanju
Obrazac - Odluka o izradi IV izmjena i dopuna PPU Općine Privlaka
Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
Izmjene Plana savjetovanja s javnoscu za 2020.g.
Strategija upravljanja imovinom Opcine Privlaka za razdoblje 2020.-2026.-PRIJEDLOG
Strategija upravljanja imovinom Opcine Privlaka za razdoblje 2020.-2026. - prijedlog
Obrazac - Strategija upravljanja imovinom Opcine Privlaka za razdoblje 2020.-2026. godine
Javno savjetovanje o prijedlogu Strategije upravljanja imovinom Opcine Privlaka 2020.-2026.
Plan savjetovanja s javnošću za 2020 godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2019.g.
Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu


Program gradnje


Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture
Poziv-izgradnja kom. infrastr.
Obrazac-izgradnje kom. infrastrukture


Program održavanja za 2019.


Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
Poziv-održavanje kom. infrastr.
Obrazac-održavanja kom. infrastrukture


Program političke stranke za 2019.


Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka
Poziv-političke stranke
Obrazac-političke stranke


Program socijalna skrb za 2019.


Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi
Poziv-socijalna skrb
Obrazac-socijalna skrb


Program potreba civilnog društva za 2019.


Prijedlog Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim dr.
Poziv-civilno društvo
Obrazac-civilno


Program sporta u 2019.


Prijedlog Programa javnih potreba u sportu
Poziv-sport
Obrazac-sport


Program u školstvu za 2019.


Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi
Poziv-školstvo
Obrazac-školstvo


Program kulture


Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi
Poziv-kultura
Obrazac-kultura
Javna rasprava - PPUO Privlaka

Nacrt Urbanističkog Plana uređenja zone rekreacijske namjene "Sabunike - Šumica"
OBRAZAC -Statut
Obrazloženje - Statut
POZIV - Statut
Statut -nacrt
ODLUKA o načinu pružanja prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
OBRAZAC
POZIV
II izmjene i dopune plana-savjetovanja-s-javnoscu
Izmjene i dopune plana - savjetovanja s javnošću
NACRT PGO PRIVLAKA
Obrazac-1-21 PRIVLAKA
OBRAZLOŽENJE Nacrta Plana gospodaenja otpadom
poziv-javnosti- PRIVLAKA
Skip to content