OPĆINA
Privlaka

Natječaji i pozivi


Obavijest o odgodi javnog otvaranja ponuda po javnom natječaju
Javni natječaj za prodaju nekretnina
Natječaj za zakup javnih površina (reklamne površine)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora Općine Privlaka
Obavijest o javnom otvaranju ponuda po javnom natječaju za zakup poslovnog prostora Općine Privlaka
Odluka o prihvaćanju ponuda po natječaju za davanje javnih površina na privremeno korištenje
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPODOBNOSTI - VSS ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
Javni natječaj zakup poslovnog prostora
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2024
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i računovodstvo
Odluka o prihvaćanju ponuda po natječaju za davanje javnih površina na privremeno korištenje
Odluka poništenju oglasa VSS za financije i računovodstvo
Poziv na prethodnu provjeru znanja
Izmjene i dopune Plana postavljanja privremenih objekata za Općinu Privlaka za 2024.g.
Natjecaj za davanje javnih povrsina na privremeno koristenje 2024
Ponovljeni oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - pročelnik JUO
Odluka poništenju oglasa
PONOVLJENI OGLAS - VSS ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
Odluka poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo
Odluka o prihvaćanju ponuda po natječaju za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Privlaka
Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
Obrazac izjave 1
Obrazac izjave 2
Obrazac izjave 3
Obrazac ponude - dozvole na pomorskom dobru

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo.pdf

Natječaj i Plan postavljanja objekata na javnim površinama
Natjecaj za davanje javnih povrsina na privremeno koristenje 2024.
Plan postavljanja privremenih objekata za Općinu Privlaka za 2024.g.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2024. godinu
Tekst-natječaja 2024
Upute-za-prijavitelje
Obrazac-opisa-programa-ili-projekta
Obrazac-proračuna-programa-ili-projekta
Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja
Obrazac-opisnog-izvještaja-projekta
Obrazac-financ-izvjestaja-projekta
Obrazac-za-ocjenu-kvalitete vrijednosti-programa-ili-projekta
NACRT UGOVORA 2024


Godišnji plan natječaja - Udruge (2024.)


Javni natječaj - Viši stručni suradnik za naplatu potraživanja - Općina Privlaka
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-JAVNI NATJEČAJ ZA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA NAPLATU I POTRAŽIVANJA
Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č. 3720
Javni poziv koncesijska odobrenja_1
Druge izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom 2023
Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č. 3687,3
ODLUKA O PRODAJI k.č. 3687,3
Javni natječaj za osnivanje prava građenja K1 ZONA
Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 3708 k.o. Privlaka
Odluka o prihvaćanju ponuda po natječaju za davanje javnih površina na privremeno korištenje
Tekst-natječaja 2023
Upute-za-prijavitelje
Obrazac-financ-izvjestaja-projekta
Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja
Obrazac-opisa-programa-ili-projekta
Obrazac-opisnog-izvještaja-projekta
Obrazac-proračuna-programa-ili-projekta
Obrazac-za-ocjenu-kvalitete vrijednosti-programa-ili-projekta
Javni natječaj za prodaju nekretnine
Odluka o prihvaćanju ponuda po natječaju za davanje javnih površina na privremeno korištenje SRPANJ 2022.
Natjecaj-za-davanje-javnih-povrsina-na-privremeno-koristenje-2022
Mikrolokacija 12 - Mostina
Nova Odluka o raspisivanju natječaja za javne površine 2022.g.
Trece Izmjene i dopune plana postavljanja privremenih objekata za Opcinu Privlaka za 2022.g.
JAVNI NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA
Druge Izmjene i dopune plana postavljanja privremenih objekata za Općinu Privlaka za 2022.g.
Natjecaj-za-davanje-javnih-povrsina-na-privremeno-koristenje-2022
Mikrolokacija 11. Sv. Vid štand
Nova Odluka o raspisivanju natječaja za javne površine 2022.g.
Odluka o prihvaćanju ponuda po natječaju za davanje javnih površina na privremeno korištenje TRAVANJ
TESTIRANJE-referent - komunalni redar
Natjecaj za referenta-komunalnog redara
Odluka o prihvaćanju ponuda po natječaju za davanje javnih površina na privremeno korištenje
TESTIRANJE-referent - komunalno-prometni redar
TESTIRANJE-VSS
Natjecaj-Referent-komunalno prometni redar
Natjecaj-Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i EU fondove (2)
Natjecaj za davanje javnih povrsina na privremeno koristenje 2022
Javni poziv
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2022. godinu
Obrazac zahtjeva - koncesijsko odobrenje
Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2022. godinu

Obrazac financ izvjestaja projekta
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac opisa-programa ili projekta
Obrazac opisnog izvještaja projekta
Obrazac proračuna programa ili projekta
Obrazac za ocjenu kvalitete vrijednosti programa ili projekta
Tekst natječaja 2022.
Upute za prijavitelje

Javni natječaj za prodaju nekretnina
Godišnji pla natječaja udruge Privlaka
Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka
Javni natječaj za prodaju nekretnina
Ispravak poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata -VSS za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu
Natječaj referent komunalno prometni redar
Natječaj viši stručni suradnik za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka
JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PRIVLAKA
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2021 (2)
Opis poslova, podaci o plaći i pravni izvori za pripremu pisanog testiranja
OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO
Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom 2021.Prikaz s grafikom
Novi Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka za 2020 godinu.doc
Odluka o najboljoj ponudi
javni natječaj za prodaju nekretnine čest.zem. 3753,2
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2021

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2021. godinu

Tekst natječaja
Nacrt Ugovora 2021.
Obrazac za ocjenu kvalitetevrijednosti programa ili projekta
Obrazac proračuna programa ili projekta
Obrazac opisnog izvještaja projekta
Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac financ izvjestaja projekta
Upute za prijaviteljeProjekt izgradnje vrtića

02_Odgovori_na_upite_gs
6-19-EZOP_Vrtić_Privlaka_1_merged_potpisano
sheme_crne_bravarije
Vrtić_Privlaka_-_troskovnik_bez_cijena_-_ispravljeni
izv projekt arhitektura- vrtic privlaka - IZMJENAGodišnji plan natječaja udruge Privlaka
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2021
Javni natječaj za prodaju nekretnine čest zem 3889
Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka
Pravilnik o javnim potrebama Općine Privlaka
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima i studentima s podrčaja općine Privlaka
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - pročelnik JUO_1
Opis poslova, podaci o plaći i pravni izvori za pripremu pisanog testiranja_1
Ordinacija dentalne medicine -natječaj za zakup poslovnog prostora (3)
JAVNI NATJEČAJ-komunalno prometni redar
Oglas za prijam u službu na određeno
Natječaj - zakup zemljišta
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2019.
Javni natjecaj - komunalni izvidnik
Natjecaj komunalni referent - redar
DOPUNA POZIVA NA TESTIRANJE - PROCELNIK JUO
Poziv za testiranje - pročelnik JUO
Obavijest o javnom otvaranju ponuda
TESTIRANJE VSS FINANCIJE
Natječaj o zakupu poslovnog prostora
Natječaj - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Natječaj - viši stručni suradnik za financije i računovodstvo


Ranije objavljeni natječaji


ODLUKA o jednostavnoj nabavi održavanja javne rasvjete
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2018.
Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka za 2018. godinu
Javni natječaj za prodaju službenog vozila Rješenje stipendije 2018.
Natječaj stipendija II
Odluka o raspisivanju natječaja za stipendije za 07,08
Odluka o visini stipendije
Obavijest o provedbi prethodne provjere znanja za radno mjesto Spremačica
Natječaj za radno mjesto Komunalni redar
Rješenje o prijemu u službu po provedenom javnom pozivu -- Viši referent za financije
Natječaj za radno mjesto "Viši referent/ica za financije u JUO"
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje u 2017. godini
Poziv za podnošenje zahtjeva za davanje konc odobrenja na pom dobru u 2017. godini
Obrazac Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja 2017
Ponovljeni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti DDD 2017 godine
Odluka o poništenju natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti DDD 2017 godine
Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti DDD 2017.
Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja općine Privlaka za akademsku godinu 2016/2017
Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka za 2016. god.
Na davanje javnih površina na privremeno korištenje u 2016. godini
Rješenje o dodjeli stipendija studentima s područja općine Privlaka za akademsku godinu 2015/2016
Natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Privlaka za 2016.-2018.g.
Natječaj za održavanje javne rasvjete na području Općine Privlaka
Natjecaj za dodjelu stipendija studentima s područja općine Privlaka u akademskoj godini 2015/2016
Javni uvid o nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje 2015-2021. godine
Javni poziv za financiranje programa udruga iz Proračuna Općine Privlaka u 2016. godini
Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka za 2015. god.
Natječaj za pročelnika JUO - obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje
Pravila i postupak za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za imenovanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka
Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Privlaka
LAG Mareta - natječaj za radno mjesto
Rješenje o dodjeli stipendije redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Privlaka za akademsku godinu 2014/2015
Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja općine Privlaka
Poziv udrugama za prijavu programa za uvrštenje u proračun Općine Privlaka za 2015. g
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje u 2014. godini
Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka u 2014. godini
Rješenje o prijemu u službu po provedenom natječaju
Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata
Natjecaj za dodjelu stipendija studentima s područja općine Privlaka u akademskoj godini 2013. - 2014.
Poziv za radionicu za izradu plana ukupnog razvoja
Objava biracima - izbori za EU parlament
Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Privlaka 2013
Natječaj za javne površine - 2012
Javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje u poduzetničku zonu Sabunik
Skip to content