OPĆINA
Privlaka

Umjesto kontakta trebate pristup informacijama?


Otiđite na tu stranicu
OPĆINA
Privlaka

Javite nam se jednim klikom

  OPĆINA
  Privlaka

  Možda vam treba i neki od ovih kontakata

  Načelnik
  Gašpar Begonja, dipl.ing.
  nacelnik@privlaka.hr
  023/367-561

  Jedinstveni upravni odjel
  Pročelnica: Ivana Skoblar Šango, mag.iur
  procelnik@privlaka.hr
  023/366-632

  Služba za opće poslove
  023/367-561
  Danica Jurac, administrativni referent opcina@privlaka.hr

  Barbara Glavan, mag.iur, viša stručna suradnica za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu visi.suradnik@privlaka.hr

  Služba za proračun, financije i razrez općinskih poreza
  023/366-628

  Katarina Šango, struč.spec.oec, viša stručna suradnica za proračun, financije i računovodstvo financije@privlaka.hr

  Lorena Matulj Ivanov, mag.turism.cult, viša stručna suradnica za financije i računovodstvo financije.referent@privlaka.hr

  Služba za komunalne poslove, infrastrukturu, prostorno i urbanističko planiranje
  023/366-629
  Antonio Glavan, bacc.ing.prom, stručni suradnik za komunalne poslove strucni.suradnik@privlaka.hr

  Komunalno-prometno redarstvo
  komunalni.redar@privlaka.hr
  099/448-3702
  099/545-0155
  OPĆINA
  Privlaka

  Ovo su posljednje obavijesti iz Općine Privlaka


  17. siječnja 2023.

  Najava prekida u opskrbi vodom u Sabunikama

  Iz Vodovoda d.o.o. Zadar stiže obavijest o radovima na projektu “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi” i to dana 19. siječnja 2023. od […]
  9. siječnja 2023.

  Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2023. godinu

  Općina Privlaka poziva pravne i fizičke osobe koje su programski usmjerene na rad u području sporta, kulture i društveno socijalne djelatnosti da se prijave na financijsku […]
  3. siječnja 2023.

  Javni natječaj za osnivanje prava građenja na čest. zem. 6766/9 k.o. Privlaka

  Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini oznake: čest.zem. 6766/9, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1292 m2,  upisana u zk.ul.1644. Planska namjena i oznaka: neizgrađeno […]
  29. prosinca 2022.

  Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje Javnu raspravu […]
  Skip to content