OPĆINA
Privlaka

Umjesto kontakta trebate pristup informacijama?


Otiđite na tu stranicu
OPĆINA
Privlaka

Javite nam se jednim klikom

  OPĆINA
  Privlaka

  Možda vam treba i neki od ovih kontakata

  Načelnik
  Gašpar Begonja, dipl.ing.
  nacelnik@privlaka.hr
  023/367-561

  Jedinstveni upravni odjel
  Pročelnica: Ivana Skoblar Šango, mag.iur
  procelnik@privlaka.hr
  023/366-632

  Služba za opće poslove
  023/367-561
  Danica Jurac, administrativni referent opcina@privlaka.hr

  Barbara Glavan, mag.iur, viša stručna suradnica za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu visi.suradnik@privlaka.hr

  Služba za proračun, financije i razrez općinskih poreza
  023/366-628

  Katarina Šango, struč.spec.oec, viša stručna suradnica za proračun, financije i računovodstvo financije@privlaka.hr

  Lorena Matulj Ivanov, mag.turism.cult, viša stručna suradnica za financije i računovodstvo financije.referent@privlaka.hr

  Služba za komunalne poslove, infrastrukturu, prostorno i urbanističko planiranje
  023/366-629
  Antonio Glavan, bacc.ing.prom, stručni suradnik za komunalne poslove strucni.suradnik@privlaka.hr

  Komunalno-prometno redarstvo
  komunalni.redar@privlaka.hr
  099/448-3702
  099/545-0155
  OPĆINA
  Privlaka

  Ovo su posljednje obavijesti iz Općine Privlaka


  19. rujna 2022.

  Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka

  Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Privlaka – prodaja k.č. 3283/2, PUNTA, u naravi dvorište, ukupne površine 498 m2, upisane u ZK uložak […]
  8. rujna 2022.

  Obavijest o zimskom rasporedu odvoza miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada

  Iz Čistoće d.o.o. Zadar obavještavaju kako započinju sa zimskim rasporedom odvoza miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada. Razdoblje ovakvog rasporeda traje od 15. rujna do 15. lipnja […]
  24. kolovoza 2022.

  Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

  Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2022./2023. Pravo na sufinanciranje nabave školskih […]
  3. kolovoza 2022.

  Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

  REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/22-01/04 URBROJ: 2198-28-01-22-1 Privlaka, 03. kolovoza  2022.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
  Skip to content