OPĆINA
Privlaka

Umjesto kontakta trebate pristup informacijama?


Otiđite na tu stranicu
OPĆINA
Privlaka

Javite nam se jednim klikom

  OPĆINA
  Privlaka

  Možda vam treba i neki od ovih kontakata

  Jedinstveni upravni odjel; pročelnik Ivana Skoblar mag.iur., 023/366-632, procelnik@privlaka.hr

  Tajnica; Danica Jurac, 023/367-561, opcina@privlaka.hr

  Financije i računovodstvo, 023/366- 628

  Komunalni odsjek, 023/366-629

  Održavanje javnih površina, 023/366-629

  Prijava kvarova na javnoj rasvjeti, oborinskoj odvodnji, kanalizaciji te javnoj infrastrukturi, 023/366-629

  Komunalni redar: Marko Surić, mob: 099/545-0155

  Komunalni izvidnici: kontakt mob. 099/448-3702
  OPĆINA
  Privlaka

  Ovo su posljednje obavijesti iz Općine Privlaka


  18. prosinca 2020.

  Poziv za 34. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

  REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/08 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 18. prosinca  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
  11. prosinca 2020.

  Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2021. godinu

  Privremenim objektima u smislu ovoga Plana smatraju se: kiosci, prodajni stolovi (štandovi), prodajne table, sanduci, drugi jednostavni montažni objekti tako da se u svako vrijeme mogu […]
  11. prosinca 2020.

  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu

  Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije […]
  4. prosinca 2020.

  Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

  REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/07 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 04. prosinca  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
  Skip to content