Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru općine privlaka 2021. godine
29. ožujka 2021.
Poziv za 39. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
8. travnja 2021.

Izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine privlaka za 2021. godinu

KLASA: 342-01/21-01/22
URBROJ: 2198/28-03/1-21-20

Privlaka, 29. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 10., 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16; 98/19), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te odredbi članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske Županije“ 05/18, 07/21), Općinski Načelnik Općine Privlaka donosi:

 

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA

upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Privlaka za 2021. godinu

 

Članak 1.

Mijenja se članak 6. ovog Plana na način da se dodaje  još 1 (jedna)  mikrolokacija  Soline te sad glasi.

  • Mikrolokacija 1. – Gornje selo
  • Mikrolokacija 2. – Mostina kod mola
  • Mikrolokacija 3. – Mostina – kamp
  • Mikrolokacija 4. – Mletak
  • Mikrolokacija 5. – Škrapavac
  • Mikrolokacija 6. – Kuline
  • Mikrolokacija 7. – Punta
  • Mikrolokacija 8. – Loznica
  • Mikrolokacija 9. – Sabunike
  • Mikrolokacija 10.- Soline

 

Članak 2.

U prilogu 1. ovog Plana mijenja se Mikrolokacija 2. Mostina-kod mula na način da se u navedenoj dodaje još 1 (jedna) lokacija za kiosk i Mikrolokacija 7. Punta na način da se predviđa po još 1 (jedna) lokacija za suncobrane i ležaljke i u Mokrolokaciji 5. Škrapavac se nadodaje još 1 (jedna) lokacija za Ambulantnu prodaju (škrinja, aparati za sladoled i sl.,) . Te se dodaje još jedna Mikrolokacija 10. Soline.

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom izdavanja potvrde nadležnog tijela Županije, a objavit će se na web-stranici Općine Privlaka.

 

 

OPĆINA PRIVLAKA

NAČELNIK

Gašpar Begonja, dipl. ing.

 

 

MIKROLOKACIJA 1. – Gornje selo

 

 

DJELATNOST

 

 

 

SREDSTVO

 

OBRAČUNSKA JEDINICA

 

 

NAKNADA

Kn

 

BROJ

ODOBRENJA

 

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJI

 

 

Kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe Po m2 na dan 3,50 Nije određeno
Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje Paušal/dan 550,00 Nije određeno
Slikanje, fotografiranje paušal 400,00 Nije određeno

* Prilikom utvrđenja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

MIKROLOKACIJA 2. – Mostina kod mola

 

 

DJELATNOST

 

 

 

SREDSTVO

 

OBRAČUNSKA JEDINICA

 

 

NAKNADA

Kn

 

BROJ

ODOBRENJA

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

 

Kiosk, montažni objekti do 12 m2 i sl.

 

paušal

 

10.000,00

 

1 lokacija

 

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJI

 

 

Kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe Po m2 na dan 3,50 Nije određeno
Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje Paušal/dan 550,00 Nije određeno
Slikanje, fotografiranje paušal 400,00 Nije određeno

* Prilikom utvrđenja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

MIKROLOKACIJA 3. – Mostina kamp

 

 

DJELATNOST

 

 

 

SREDSTVO

 

OBRAČUNSKA JEDINICA

 

 

NAKNADA

Kn

 

BROJ

ODOBRENJA

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

 

 

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)

 

paušal

 

3.000,00

 

1 lokacija

 

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJI

Suncobrani, ležaljke Po komadu 30,00 1 lokacija
Kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe Po m2 na dan 3,50 Nije određeno
Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje Paušal/dan 550,00 Nije određeno
Slikanje, fotografiranje paušal 400,00 Nije određeno

* Prilikom utvrđenja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

MIKROLOKACIJA 4. – Mletak

 

 

 

DJELATNOST

 

 

 

SREDSTVO

 

OBRAČUNSKA JEDINICA

 

 

NAKNADA

Kn

 

BROJ

ODOBRENJA

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJI

 

 

Kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe Po m2 na dan 3,50 Nije određeno
Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje Paušal/dan 550,00 Nije određeno
Slikanje, fotografiranje paušal 400,00 Nije određeno

 

* Prilikom utvrđenja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

 

MIKROLOKACIJA 5. – Škrapavac

DJELATNOST SREDSTVO OBRAČUNSKA JEDINICA NAKNADA

Kn

BROJ ODOBRENJA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA Kiosk, montažni objekti do 12 m2 i sl. paušal 10.000,00 1 lokacija
Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.) paušal 3.000,00 1 lokacija
KOMERCIJALNO-REKREACIJSKI SADRŽAJI

 

Aqua park i drugi morski sadržaji paušal 6.500,00 1 lokacija
Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje paušal/dan 550,00 Nije određeno
Slikanje, fotografiranje paušal 400,00 Nije određeno

* Prilikom utvrđenja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

 

MIKROLOKACIJA 7. – Punta

 

 

DJELATNOST

 

 

 

SREDSTVO

 

OBRAČUNSKA JEDINICA

 

 

NAKNADA

Kn

 

BROJ

ODOBRENJA

 

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJI

 

 

Kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe Po m2 na dan 3,50 Nije određeno
Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje Paušal/dan 550,00 Nije određeno
Slikanje, fotografiranje paušal 400,00 Nije određeno
 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJI

 

 

 

Suncobrani, ležaljke

 

 

Po komadu

 

 

30,00

 

 

1 lokacija

* Prilikom utvrđenja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

  

MIKROLOKACIJA 8. – Loznica

 

 

DJELATNOST

 

 

 

SREDSTVO

 

OBRAČUNSKA JEDINICA

 

 

NAKNADA

Kn

 

BROJ

ODOBRENJA

 

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJI

Kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe Po m2 na dan 3,50 Nije određeno
Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje Paušal/dan 550,00 Nije određeno
Slikanje, fotografiranje paušal 400,00 Nije određeno

* Prilikom utvrđenja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

 

MIKROLOKACIJA 9. – Sabunike

 

 

DJELATNOST

 

 

 

SREDSTVO

 

OBRAČUNSKA JEDINICA

 

 

NAKNADA

Kn

 

BROJ

ODOBRENJA

 

 

IZNAJUMLJIVANJE SREDSTAVA

 

Brodica na motorni pogon po metru dužnom* 300,00 1 lokacija
brodica na vesla po metru dužnom* 200,00 1 lokacija
Skuter* po plovilu 2.000,00 1 lokacija
Sredstvo za vuču s opremom (banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.  

Po Kw

 

40,00

 

 

1 lokacija

 

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJI

 

 

 

Kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe Po m2 na dan 3,50 Nije određeno
Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje Paušal/dan 550,00 Nije određeno
Slikanje, fotografiranje paušal 400,00 Nije određeno

* Prilikom utvrđenja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

 

MIKROLOKACIJA 10. – SOLINE

 

 

DJELATNOST

 

 

 

SREDSTVO

 

OBRAČUNSKA JEDINICA

 

 

NAKNADA

Kn

 

BROJ

ODOBRENJA

 

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

 

 

 

Štand (prodaja voća, povrća i sl..)

 

 

paušal

 

 

3.000,00

 

 

1 lokacije

* Prilikom utvrđenja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content