22. veljače 2018.

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018.

Općina Privlaka donijela je temeljem Članaka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2018. godinu. Pod upravljanjem […]
7. veljače 2018.

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. […]
26. siječnja 2018.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj […]
11. siječnja 2018.

Javni poziv za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Privlaka

Temeljem Odluke o pokretanju postupka prodaje službenog vozila od 10. siječnja 2018. godine, KLASA: 402-01/18-01/01 URBROJ: 2198/28-02-18-1, povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje javni natječaj za prodaju […]
5. prosinca 2017.

Raspisan natječaj o stipendiranju studenata s područja općine Privlaka

Temeljem Odluke o raspisivanju Natječaja, raspisujemo Natječaj o stipendiranju studenata s područja naše općine kao, te donosimo Odluku o visini stipendija. Sva tri dokumenta možete preuzeti […]
21. studenoga 2017.

Obavijest o nabavci sadnica, loznih cjepiva te sadnica maslina na području Privlake

Predbilježba u svrhu nabave voćnih sadnica, loznih cjepiva te sadnica maslina na području općine Privlaka započinje u utorak 21.11. 2017.g. do  29 .12 2017.g. Prijave će […]
20. studenoga 2017.

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka za 21. studenog

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. […]
16. studenoga 2017.

Na stranicama HZZ-a objavljen Natječaj za zapošljavanje u trajanju od 6 do 9 mjeseci

Poštovani mještani Općine Privlaka, objavljen je natječaj za poslove javnih radova na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje u trajanju od 6 do 9 mjeseci. Natječaj je […]
14. studenoga 2017.

Odluka o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova izrade III. izmjena i dopuna PPU-a

Na temelju članka 13. Zakona o proračunu (N.N. 87/08), članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 109/07) i članka 44. Statuta općine Privlaka […]
Skip to content