9. listopada 2017.

Javni pozivi za financiranje programa udruga građana iz Proračuna u 2018. godini

Načelnik Općine Privlaka raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka za 2018. godinu. Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine […]
21. rujna 2017.

Poiziv na dostavu zahtjeva za stalni vez na prostoru luka “Selo” i “Loznica”

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama: Privlaka – Selo i Privlaka – Loznica, da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku […]
20. rujna 2017.

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za 2017/18. školsku godinu

Općina Privlaka donijela je odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika obiteljima s dvoje i više školske djece. Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju obitelji s […]
18. rujna 2017.

Uputa za prijavu nastalih šteta za mještane općine Privlaka

Obavještavaju se mještani Općine Privlaka kako će prijave štete uslijediti nakon proglašenja elementarne nepogode. Elementarnu nepogodu proglašava župan ili Vlada Republike Hrvatske, prema vlastitoj prosudbi i/ili […]
7. rujna 2017.

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

KLASA: 021-05/17-01/08 URBROJ: 2198/28-01-17-1 Privlaka, 06. rujna  2017.g. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 […]
7. rujna 2017.

Upute za izradu prijedloga proračuna Općine Privlaka i financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2018. – 2020. g.

Općina Privlaka dana 16. kolovoza 2017. godine donosi i objavljuje Upute za izradu prijedloga proračuna Općine Privlaka i financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2018. – […]
7. rujna 2017.

Obrazac o poreznom obvezniku za mještane Općine Privlaka

Povodom najavljenog Poreza na nekretnine, objavljujemo obrazac za sve mještane Općine Privlaka koji su dužni ispunjenog dostaviti u Općinu. Dokument je dostupan za preuzimanje s našeg […]
17. srpnja 2017.

Od 1. siječnja 2018. uvodi se Porez na nekretnine!

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Jedinstveni upravni odjel Ivana Pavla II    46, 23233 PRIVLAKA KLASA: 410-05/17-01/01 URBROJ: 2198/28-03/3-17-1 Privlaka, 17. srpnja 2017. godine PREDMET: Porez […]
8. srpnja 2017.

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA   KLASA: 021-05/17-01/06 URBROJ: 2198/28-01-17-1 Privlaka, 18. srpnja  2017.g.   Na temelju članka 35. […]
Skip to content