15. veljače 2023.

Obavijest o provođenju sustavne proljetne deratizacije i larvicidne dezinsekcije

Obavještavamo Vas da de se dana 22.02.2023. započeti sa provođenjem sustavne proljetne deratizacije i larvicidne dezinsekcije na području Opdine Privlaka. Ista de trajati do 27.02.2023. Za […]
17. siječnja 2023.

Najava prekida u opskrbi vodom u Sabunikama

Iz Vodovoda d.o.o. Zadar stiže obavijest o radovima na projektu “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi” i to dana 19. siječnja 2023. od […]
9. siječnja 2023.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2023. godinu

Općina Privlaka poziva pravne i fizičke osobe koje su programski usmjerene na rad u području sporta, kulture i društveno socijalne djelatnosti da se prijave na financijsku […]
3. siječnja 2023.

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na čest. zem. 6766/9 k.o. Privlaka

Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini oznake: čest.zem. 6766/9, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1292 m2,  upisana u zk.ul.1644. Planska namjena i oznaka: neizgrađeno […]
29. prosinca 2022.

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje Javnu raspravu […]
29. prosinca 2022.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2023. godini

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 31/20), Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka, donosi Godišnji plan raspisivanja javnih […]
12. prosinca 2022.

Objava konačne liste kandidata – stipendije 2022/2023.

Sukladno članku 16. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 13/18), Povjerenstvo […]
7. prosinca 2022.

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/22-01/6 URBROJ: 2198-28-01-22-1 Privlaka, 06. Prosinca  2022. godine   Temeljem članka 34. Zakona […]
1. prosinca 2022.

Bodovna lista kandidata – stipendije 2022./2023.

Sukladno članku 16. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 13/18), Povjerenstvo […]
Skip to content