15. ožujka 2018.

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

KLASA: 021-05/18-01/04 URBROJ: 2198/28-01-18-1 Privlaka, 15. ožujka  2018.g. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 […]
7. ožujka 2018.

Obavijest o raspoređivanju kontejnera za krupni otpad

Obavještavaju se mještani općine Privlaka da će kontejneri za krupni otpad rasporediti po zaseocima  i to od 07. ožujka 2018.g. do 14. ožujka 2018.g.
28. veljače 2018.

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. […]
22. veljače 2018.

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018.

Općina Privlaka donijela je temeljem Članaka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2018. godinu. Pod upravljanjem […]
7. veljače 2018.

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. […]
26. siječnja 2018.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj […]
11. siječnja 2018.

Javni poziv za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Privlaka

Temeljem Odluke o pokretanju postupka prodaje službenog vozila od 10. siječnja 2018. godine, KLASA: 402-01/18-01/01 URBROJ: 2198/28-02-18-1, povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje javni natječaj za prodaju […]
5. prosinca 2017.

Raspisan natječaj o stipendiranju studenata s područja općine Privlaka

Temeljem Odluke o raspisivanju Natječaja, raspisujemo Natječaj o stipendiranju studenata s područja naše općine kao, te donosimo Odluku o visini stipendija. Sva tri dokumenta možete preuzeti […]
21. studenoga 2017.

Obavijest o nabavci sadnica, loznih cjepiva te sadnica maslina na području Privlake

Predbilježba u svrhu nabave voćnih sadnica, loznih cjepiva te sadnica maslina na području općine Privlaka započinje u utorak 21.11. 2017.g. do  29 .12 2017.g. Prijave će […]
Skip to content