18. prosinca 2020.

Poziv za 34. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/08 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 18. prosinca  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
11. prosinca 2020.

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Privremenim objektima u smislu ovoga Plana smatraju se: kiosci, prodajni stolovi (štandovi), prodajne table, sanduci, drugi jednostavni montažni objekti tako da se u svako vrijeme mogu […]
11. prosinca 2020.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije […]
4. prosinca 2020.

Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/07 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 04. prosinca  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
26. studenoga 2020.

Poziv za isplatu jednokratne pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb

Pozivaju se korisnici Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka i umirovljenici stariji od 65 godina koji imaju prebivalište […]
26. studenoga 2020.

Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana umirovljenicima

Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana umirovljenicima možete preuzeti s ove poveznice…
9. studenoga 2020.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka

U akademskoj godini 2020. /2021. Općina Privlaka dodijelit će 10 novih stipendija redovnim studentima s područja Općine Privlaka. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji ispunjavanju […]
30. listopada 2020.

Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/06 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 27. listopada  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
12. rujna 2020.

Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/05 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 10. rujna  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
Skip to content