20. studenoga 2017.

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka za 21. studenog

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. […]
16. studenoga 2017.

Na stranicama HZZ-a objavljen Natječaj za zapošljavanje u trajanju od 6 do 9 mjeseci

Poštovani mještani Općine Privlaka, objavljen je natječaj za poslove javnih radova na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje u trajanju od 6 do 9 mjeseci. Natječaj je […]
14. studenoga 2017.

Odluka o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova izrade III. izmjena i dopuna PPU-a

Na temelju članka 13. Zakona o proračunu (N.N. 87/08), članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 109/07) i članka 44. Statuta općine Privlaka […]
30. listopada 2017.

Povodom Sjećanja stradavanja herojskog grada, Općina organizira posjet Vukovaru

  Poštovani mještani općine Privlaka, budući da smo dobili novu ponudu za posjet Vukovaru  cijena posjeta Vukovaru sada iznosi 300,00 kn, općina Privlaka sufinancira sa 100,00 […]
9. listopada 2017.

Javni pozivi za financiranje programa udruga građana iz Proračuna u 2018. godini

Načelnik Općine Privlaka raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka za 2018. godinu. Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine […]
21. rujna 2017.

Poiziv na dostavu zahtjeva za stalni vez na prostoru luka “Selo” i “Loznica”

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama: Privlaka – Selo i Privlaka – Loznica, da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku […]
20. rujna 2017.

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za 2017/18. školsku godinu

Općina Privlaka donijela je odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika obiteljima s dvoje i više školske djece. Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju obitelji s […]
18. rujna 2017.

Uputa za prijavu nastalih šteta za mještane općine Privlaka

Obavještavaju se mještani Općine Privlaka kako će prijave štete uslijediti nakon proglašenja elementarne nepogode. Elementarnu nepogodu proglašava župan ili Vlada Republike Hrvatske, prema vlastitoj prosudbi i/ili […]
7. rujna 2017.

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

KLASA: 021-05/17-01/08 URBROJ: 2198/28-01-17-1 Privlaka, 06. rujna  2017.g. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 […]
Skip to content