25. listopada 2018.

Raspored odvoza i lokacije predaje otpada za područje Općine Privlaka za 2018. godinu

U nastavku donosimo raspored odvoza otpada za područje naše općine… RASPORED ODVOZA OTPADA NA PODRUCJU OPCINE PRIVLAKA ZA 2018 GODINU
1. listopada 2018.

Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka u 2019. godini

Načelnik Općine Privlaka raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu. Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine […]
18. rujna 2018.

Javna rasprava o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Privlaka

U nastavku donosimo grafički dio III. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Privlaka kao i njegov integralni tekst… Grafički prikaz_1_Namjena_povrsina_M 25000 Grafički prikaz_2a_infrastrukturni sustavi_M 25000 Grafički […]
10. rujna 2018.

Objavljujemo javnu raspravu o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Privlaka traje od 18. rujna 2018. do 07. listopada 2018. godine. Prijedlog Izmjena i dopuna […]
7. rujna 2018.

Poziv za 15. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
6. rujna 2018.

Općina Privlaka sufinancira nabavku školskih udžbenika obiteljima s dvoje i više školske djece

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju obitelji s područja Općine Privlaka koje u školskoj godini 2018./2019. imaju dvoje ili više djece učenika osnovnih ili srednjih […]
16. kolovoza 2018.

Započinje sa ustrojavanjem evidencija o umrlim osobama i korisnicima grobnih mjesta

Obavještavamo Vas da je, sukladno odredbama članaka 10. i 16. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17) i članaka 4. i 9. Odluke o upravljanju […]
8. kolovoza 2018.

Poziv za 14. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
24. srpnja 2018.

Poziv za dostavu Zahtjeva za davanje koncesije na pomorskom dobru

Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju […]
Skip to content