7. rujna 2017.

Upute za izradu prijedloga proračuna Općine Privlaka i financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2018. – 2020. g.

Općina Privlaka dana 16. kolovoza 2017. godine donosi i objavljuje Upute za izradu prijedloga proračuna Općine Privlaka i financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2018. – […]
7. rujna 2017.

Obrazac o poreznom obvezniku za mještane Općine Privlaka

Povodom najavljenog Poreza na nekretnine, objavljujemo obrazac za sve mještane Općine Privlaka koji su dužni ispunjenog dostaviti u Općinu. Dokument je dostupan za preuzimanje s našeg […]
17. srpnja 2017.

Od 1. siječnja 2018. uvodi se Porez na nekretnine!

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Jedinstveni upravni odjel Ivana Pavla II    46, 23233 PRIVLAKA KLASA: 410-05/17-01/01 URBROJ: 2198/28-03/3-17-1 Privlaka, 17. srpnja 2017. godine PREDMET: Porez […]
8. srpnja 2017.

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA   KLASA: 021-05/17-01/06 URBROJ: 2198/28-01-17-1 Privlaka, 18. srpnja  2017.g.   Na temelju članka 35. […]
21. lipnja 2017.

Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća VI saziva

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/17-01/05 URBROJ: 2198/28-01-17-1 Privlaka, 21. lipnja  2017.g. Na temelju članka 35. Zakona o […]
1. lipnja 2017.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Privlake

REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI KLASA: 023-01/17-01/31 URBROJ: 2198-01-17-1 Zadar, 01. lipnja 2017. godine Na temelju članka 87. stavka 1. i 2. Zakona […]
25. svibnja 2017.

II Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2017

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II 46 23233 PRIVLAKA Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje KLASA: 372-01/17-01/02 URBROJ: 2198/28-03-17-2 Privlaka, 25. […]
4. svibnja 2017.

Javni poziv za radno mjesto “Viši referent/ica za financije u JUO”

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA   KLASA: 112-01/17-01/03 URBROJ: 2198/28-03/1-17-1 Privlaka, 04. svibnja 2017. godine   Na temelju članaka […]
Skip to content