18. studenoga 2019.

Prijava vlasnika i/ili korisnika građevina u kojima se nalazi azbest

Preuzmite obrazac za prijavu – na ovoj poveznici…
25. listopada 2019.

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
16. listopada 2019.

Povodom Sjećanja stradavanja herojskog grada Općine Privlaka organizira posjet Vukovaru

Vukovar je simbol Domovinskog rata koji je bio borba za samostalnost i nezavisnost Republike Hrvatske; simbol otpora srpskoj ratnoj agresiji. Povodom Sjećanja stradavanja herojskog nam grada […]
2. listopada 2019.

Javni poziv za financiranje programa udruga građana u 2020. godini

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 44. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), Načelnik […]
27. rujna 2019.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU “Sabunike – šumica”

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU zone rekreacijske namjene “Sabunike – šumica” nalazi se na ovoj poveznici…
9. rujna 2019.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2019./2020.g. Pravo na sufinanciranje nabave školskih […]
6. rujna 2019.

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
6. rujna 2019.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka

Općinski načelnik Općine Privlaka raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka. Predmet javnog natječaja je prodaja suvlasničkog 572/1776 dijela nekretnine oznake čest. zem. 3712, […]
21. kolovoza 2019.

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
Skip to content