Obavijest o radovima na vodovodnom sustavu
15. veljače 2021.
Poziv za 38. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
26. veljače 2021.

Poziv za 37. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/21-01/03
URBROJ: 2198/28-01-21-1

Privlaka, 19. veljače  2021.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. i 41. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

37. (tridesetsedmu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 25.veljače 2021.g.(četvrtak) s početkom u  18,30  sati u multimedijalnoj dvorani osnovne škole  Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i    r e d:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 34. i 35. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
2.     Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Privlaka;
3.     Donošenje odluke o dugoročnom zaduživanju;
4.     Donošenje odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
5.     Donošenje odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Privlaka;
6.     Donošenje odluke o reklamiranju na području općine Privlaka;
7.     Prihvaćanje izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Privlaka za 2020.g.
8.     Razno;

Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content