Izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine privlaka za 2021. godinu
29. ožujka 2021.

Poziv za 39. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/20-01/05
URBROJ: 2198/28-01-21-1

Privlaka, 8. travnja 2021.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18)

S a z i v a m
39. (tridesetdevetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 13. travnja 2021. g. (utorak) s početkom u 19,00  sati, u multimedijalnoj dvorani OŠ Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 36. i  37. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
 2. Prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020.g.;
 3. Prihvaćanje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020.g.;
 4. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna za 2021.g. (rebalans);
 5. Donošenje II izmjena i dopuna  plana razvojnih programa za 2021.g.
 6. Donošenje II izmjena i dopuna programa gradnje  komunalne infrastrukture za 2021.g;
 7. Donošenje II izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.;
 8. Donošenje II izmjena i dopuna javnih potreba u sportu i rekreaciji  za 2021.g.;
 9. Donošenje II izmjena i dopuna javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe za 2021.g.;
 10. Izviješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za 2021.g. za mjesec siječanj 2021.g.;
 11. Izviješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za 2021.g. za mjesec ožujak 2021.g.;
 12. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću „Sabunić“ na Plan upisa za pedagošku godinu 2021./2022;
 13. Davanje suglasnosti za provedbu projekata modernizacije javne rasvjete na području Općine Privlaka;
 14. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina za proširenje puta u Gornjim Begonjićima;
 15. Donošenje Odluke o izradi Plana razvoja Općine Privlaka za razdoblje 2021.-2027.
 16. Razno.

Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content