16. kolovoza 2018.

Započinje sa ustrojavanjem evidencija o umrlim osobama i korisnicima grobnih mjesta

Obavještavamo Vas da je, sukladno odredbama članaka 10. i 16. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17) i članaka 4. i 9. Odluke o upravljanju […]
8. kolovoza 2018.

Poziv za 14. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
24. srpnja 2018.

Poziv za dostavu Zahtjeva za davanje koncesije na pomorskom dobru

Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju […]
19. srpnja 2018.

Luka Grbić – Primljene donacije od 1.1. do 30.6.2018.

19. srpnja 2018.

Tomislav Grbić – Primljene donacije od 1.1. do 30.6.2018.

16. srpnja 2018.

Treće izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom

Povezana dokumentacija nalazi se u nastavku… Treće izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom 2018.
16. srpnja 2018.

Javna rasprava o prijedlogu UPU zone rekreacijske namjene “Sabunike – šumica”

Povezani dokument nalazi se u nastavku… OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU 20181207101340
6. srpnja 2018.

Poziv za 13. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
13. lipnja 2018.

Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto viši komunalni referent

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08. i 61/11. – nadalje: Zakon) […]
Skip to content