1. listopada 2018.

Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka u 2019. godini

Načelnik Općine Privlaka raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu. Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine […]
18. rujna 2018.

Javna rasprava o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Privlaka

U nastavku donosimo grafički dio III. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Privlaka kao i njegov integralni tekst… Grafički prikaz_1_Namjena_povrsina_M 25000 Grafički prikaz_2a_infrastrukturni sustavi_M 25000 Grafički […]
10. rujna 2018.

Objavljujemo javnu raspravu o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Privlaka traje od 18. rujna 2018. do 07. listopada 2018. godine. Prijedlog Izmjena i dopuna […]
7. rujna 2018.

Poziv za 15. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
6. rujna 2018.

Općina Privlaka sufinancira nabavku školskih udžbenika obiteljima s dvoje i više školske djece

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju obitelji s područja Općine Privlaka koje u školskoj godini 2018./2019. imaju dvoje ili više djece učenika osnovnih ili srednjih […]
16. kolovoza 2018.

Započinje sa ustrojavanjem evidencija o umrlim osobama i korisnicima grobnih mjesta

Obavještavamo Vas da je, sukladno odredbama članaka 10. i 16. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17) i članaka 4. i 9. Odluke o upravljanju […]
8. kolovoza 2018.

Poziv za 14. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
24. srpnja 2018.

Poziv za dostavu Zahtjeva za davanje koncesije na pomorskom dobru

Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju […]
19. srpnja 2018.

Luka Grbić – Primljene donacije od 1.1. do 30.6.2018.

Skip to content