19. travnja 2023.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Privlaka za 2023. godinu

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registriranih za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za […]
18. travnja 2023.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka, a u svrhu postavljanja kioska, pokretnih ugostiteljskih radnji, zabavnih i tematskih parkova […]
13. travnja 2023.

Obavijest o prekidu isporuke vode u ullici Privlačkih pomoraca

Zbog izvođenja radova od strane tvrtke Ludwig Pfieffer Hoch und Tiegbau, dana 14. travnja od 8 do 17 sati bez vode će biti potrošači u ulici […]
7. travnja 2023.

Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manina i članova vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

U skladu s odredbom Članka 24. stavka 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manina (Narodne novine br. 155/02., 47/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 80/10. […]
6. travnja 2023.

Obavijest o prekidu isporuke vode u ullici Put Potoka

Zbog izvođenja radova od strane tvrtke Ludwig Pfieffer Hoch und Tiegbau, dana 11. travnja od 8 do 17 sati bez vode će biti potrošači u ulici […]
5. travnja 2023.

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Privlaka

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22 ) Općina Privlaka kao nositelj izrade Obavijest o početku javnog […]
6. ožujka 2023.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Privlaka za 2023. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18, 07/21, 11/22)  i  članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom […]
6. ožujka 2023.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18, 07/21, 11/22) i članka 15. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina […]
1. ožujka 2023.

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-01/23-01/1 URBROJ: 2198-28-01-23-1 Privlaka, 1. ožujka 2022. godine Temeljem članka 34. Zakona o […]
Skip to content