11. travnja 2018.

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
6. travnja 2018.

Poziv na predavanje o razvoju poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

6. travnja 2018.

Poziv za dostavu Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka. Zahtjevi za davanje koncesijskog odobrenja mogu biti za obavljanje […]
4. travnja 2018.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje u 2018.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka […]
21. ožujka 2018.

Plan postavljanja privremenih objekata na javne površine za 2018. godinu

Dana 21. ožujka 2018. g. Općinski načelnik donio je Plan postavljanja privremenih objekata na javne površine za 2018. godinu. U nastavku su povezane datoteke; Plan postavljanja […]
15. ožujka 2018.

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

KLASA: 021-05/18-01/04 URBROJ: 2198/28-01-18-1 Privlaka, 15. ožujka  2018.g. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 […]
7. ožujka 2018.

Obavijest o raspoređivanju kontejnera za krupni otpad

Obavještavaju se mještani općine Privlaka da će kontejneri za krupni otpad rasporediti po zaseocima  i to od 07. ožujka 2018.g. do 14. ožujka 2018.g.
28. veljače 2018.

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. […]
22. veljače 2018.

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018.

Općina Privlaka donijela je temeljem Članaka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2018. godinu. Pod upravljanjem […]
Skip to content