9. rujna 2019.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2019./2020.g. Pravo na sufinanciranje nabave školskih […]
6. rujna 2019.

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
6. rujna 2019.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka

Općinski načelnik Općine Privlaka raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka. Predmet javnog natječaja je prodaja suvlasničkog 572/1776 dijela nekretnine oznake čest. zem. 3712, […]
21. kolovoza 2019.

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
19. kolovoza 2019.

Obavijest o ponovnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“

Na temelju čl. 96. st. 3. i 4. i čl.104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka KLASA: […]
29. srpnja 2019.

Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
12. srpnja 2019.

Obavijest roditeljima; Općina Privlaka sufinancirat će radne bilježnice i radni materijal za tehničku kulturu

Obavještavaju se roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu Privlaka da će Općina Privlaka financirati radne bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu i likovne mape za učenike Osnovne […]
24. lipnja 2019.

Obavijest o raspisivanju natječaja za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Temeljem članka 18. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) Povjerenstvo za davanje javnih […]
19. lipnja 2019.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka označenih kao: čest. zem. 2778 k.o. Privlaka […]
Skip to content