14. prosinca 2017.

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka […]
3. kolovoza 2017.

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete. Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete Osim Zahtjeva, potrebno je priložiti i presliku rodnog […]
Skip to content