17. svibnja 2019.

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju […]
3. svibnja 2019.

Sažetak za javnost; Ponovna javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka

Ponovna javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka provodi se sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), članku 98. stavku 4., […]
18. travnja 2019.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Na temelju čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine 153/13, 65/17, 114/18) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka KLASA: 350-02/17-01/04, URBROJ: 2198/28-03/1-19-43,  Jedinstveni upravni […]
18. travnja 2019.

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Dana 24. travnja 2019. godine s početkom u  14.00 sati će se u prostorijama Općine Privlaka održati javno otvaranje ponuda za odabir najpovoljnijih ponuđača za davanje […]
11. travnja 2019.

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

  S a z i v a m 20.(dvadesetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 17. travnja 2019.g.(srijeda) s početkom […]
11. travnja 2019.

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka za 2019 godinu

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka. Detalji su dostupni u povezanoj dokumentaciji… Poziv za dostavu […]
11. travnja 2019.

Natječaj za zakup zemljišta

Raspisuje se natječaj za zakup nekretnine oznake čest.zem. 6766/12, površine 2470 m², upisane u zk.ul. 1644, k.o. Privlaka u vlasništvu Općine Privlaka  radi skladištenja strojeva i […]
10. travnja 2019.

Poziv na predavanje “Stare sorte za nova vina”

“Privlačka bilina” – stara, napuštena i gotovo nestala sorta doživljava svoju novu mladost. Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje prof. dr. sc. Edija Maletića, sa Agronomskog […]
3. travnja 2019.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2019.

Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka, a u svrhu postavljanja kioska, pokretnih ugostiteljskih radnji, zabavnih i tematskih parkova […]
Skip to content