Poziv za 37. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
19. veljače 2021.
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje
10. ožujka 2021.

Poziv za 38. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/21-01/04
URBROJ: 2198/28-01-21-1

Privlaka, 26. veljače  2021.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. i 41. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

38. (tridesetosmu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 2.ožujka 2021.g.(utorak) s početkom u  18,30  sati u multimedijalnoj dvorani osnovne škole  Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i    r e d:

1.     Prihvaćanje  Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa između Općine Privlaka i Apart d.o.o.;
2.     Prihvaćanje Sporazuma o zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama založnog dužnika radi osiguranja novčane tražbine između općine Privlaka i Apart d.o.o.;
3.     Razno;

Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content