Najava radova na vodoopskrbnom sustavu
19. ožujka 2021.
Izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine privlaka za 2021. godinu
29. ožujka 2021.

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru općine privlaka 2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 342-01/20-01/22
URBROJ:2198/28-02-21-21

Privlaka, 29. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16, 98/19), te na osnovu Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Privlaka, (KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2198/28-01-19-4 od dana 22. siječnja 2019. godine),  članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te odredbi članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske Županije“ broj 05/18, 7/21,), Općinski Načelnik Općine Privlaka donosi

 

POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA

ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU

OPĆINE PRIVLAKA 2021. GODINE

 

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka.

Razmatrati će se samo zahtjevi podnosioca koji nemaju dugovanja prema Općini Privlaka odnosno Komunalnom društvu „Artić“.

 Zahtjevi za davanje koncesijskog odobrenja mogu biti za obavljanje djelatnosti na:

  1. Unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH,
  2. Morskoj obali.

Svi zahtjevi se dostavljaju na adresu Općine Privlaka Ivana Pavla II, 46, 23233 Privlaka.

Rok za dostavu zahtijeva je 20. travnja 2021. godine.

 

OPĆINA PRIVLAKA
Načelnik
Gašpar Begonja, dipl.ing.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content