11. travnja 2019.

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka za 2019 godinu

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka. Detalji su dostupni u povezanoj dokumentaciji… Poziv za dostavu […]
11. travnja 2019.

Natječaj za zakup zemljišta

Raspisuje se natječaj za zakup nekretnine oznake čest.zem. 6766/12, površine 2470 m², upisane u zk.ul. 1644, k.o. Privlaka u vlasništvu Općine Privlaka  radi skladištenja strojeva i […]
10. travnja 2019.

Poziv na predavanje “Stare sorte za nova vina”

“Privlačka bilina” – stara, napuštena i gotovo nestala sorta doživljava svoju novu mladost. Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje prof. dr. sc. Edija Maletića, sa Agronomskog […]
3. travnja 2019.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2019.

Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka, a u svrhu postavljanja kioska, pokretnih ugostiteljskih radnji, zabavnih i tematskih parkova […]
28. ožujka 2019.

Objava biračima; Raspisani izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Objava biračima; Raspisani izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Detaljno u povezanom dokumentu; Objava biračima 2019
11. ožujka 2019.

LAG natječaj za tip operacije 2.1.1 “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a”

Obavještavamo  zainteresirane da je u tijeku Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, objavljen […]
8. ožujka 2019.

Raspored odvoza i lokacija predaje otpada na području općine Privlaka za 2019. godinu

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE 28-31.01.2019, 01-06.08. 2019 Lokacija MOSTINA PAPIR I POLIMETAR SVAKI DRUGI TJEDAN, SRIJEDOM POPODNE (na kućnom pragu) ODVOZ MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU PRIVLAKA […]
18. veljače 2019.

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
14. veljače 2019.

Raspisivanje javnih poziva za mjere Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja

Sukladno odluci o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje troškova obrazovanja te Javnog poziva za dodjelu potpora za novo zapošljavanje iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih […]
Skip to content