3. ožujka 2022.

Obavijest o terenskoj izmjeri kuća u Privlaci od strane Geodetskog zavoda Rijeka

Obavještavamo stanovnike da će stručnjaci Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. u ožujku 2022. godine započeti obavljati terensku izmjeru tijekom koje će prikupljati podatke o građevinskim objektima u […]
3. ožujka 2022.

Obavijest o provođenju preventivne deratizacije i larvicidne dezinsekcije

Obavještavamo vas da de se od dana 07.03.2022. do 09.03.2022. na području opdine privlaka provoditi sustavne mjere preventivne deratizacije i larvicidne dezinsekcije. Sustavna deratizacija de se […]
21. veljače 2022.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Luka Loznica”

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46 23233 PRIVLAKA KLASA: 350-03/21-01/01 URBROJ: 2198-28-03-22-14 Privlaka, 18. veljače 2022. godine Na temelju članka 96. Zakona […]
31. siječnja 2022.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2022. godinu

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2018. godinu (u daljem tekstu: Godišnji plan) uređuje se plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za […]
31. siječnja 2022.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2022. godinu

Općina Privlaka poziva pravne i fizičke osobe koje su programski usmjerene na rad u području sporta, kulture i društveno socijalne djelatnosti da se prijave na financijsku […]
19. siječnja 2022.

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/22-01/01 URBROJ: 2198-28-01-22-1 Privlaka, 18. siječnja  2022.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
18. siječnja 2022.

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2022. godinu

Na temelju članka 46. statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 07/21,) i članka 5. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno […]
5. siječnja 2022.

Obavijest o odgađanju javnog otvaranja ponuda po Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka od 17. prosinca 2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 372-03/21-01/6 URBROJ: 2198/28-03-21-10 Privlaka, 5. siječnja 2021. godine OBAVIJEST o odgađanju javnog otvaranja […]
16. prosinca 2021.

Bodovna lista kandidata za stipendije za 2021. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II  46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 604-01/21-01/01 URBROJ: 2198/28-03-21-21 Privlaka, 15. prosinca 2021. godine Sukladno članku 16. Pravilnika o […]
Skip to content