10. prosinca 2019.

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana

Pozivaju se korisnici Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka i umirovljenici stariji od 65 godina koji imaju prebivalište […]
6. prosinca 2019.

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
21. studenoga 2019.

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske 2019.; Objava biračima

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 4. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i […]
19. studenoga 2019.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka

U akademskoj godini 2019. /2020. Općina Privlaka dodijelit će 13 novih stipendija redovnim studentima s područja Općine Privlaka. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji ispunjavanju […]
18. studenoga 2019.

Prijava vlasnika i/ili korisnika građevina u kojima se nalazi azbest

Preuzmite obrazac za prijavu – na ovoj poveznici…
25. listopada 2019.

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. […]
16. listopada 2019.

Povodom Sjećanja stradavanja herojskog grada Općine Privlaka organizira posjet Vukovaru

Vukovar je simbol Domovinskog rata koji je bio borba za samostalnost i nezavisnost Republike Hrvatske; simbol otpora srpskoj ratnoj agresiji. Povodom Sjećanja stradavanja herojskog nam grada […]
2. listopada 2019.

Javni poziv za financiranje programa udruga građana u 2020. godini

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 44. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), Načelnik […]
27. rujna 2019.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU “Sabunike – šumica”

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU zone rekreacijske namjene “Sabunike – šumica” nalazi se na ovoj poveznici…
Skip to content