Odluka o isplati socijalnih božićnica korisnicima Centra za socijalnu skrb
8. studenoga 2023.
Bodovna lista kandidata – stipendije 2023./2024.
27. studenoga 2023.

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/23-01/04021-05/23-01/4
URBROJ: 2198-28-01-23-1

Privlaka, 15. studenog 2023. godine

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18, 07/21, 11/22, „Službeni glasnik Općine Privlaka“, broj 04/23) te članka 55. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18)

S a z i v a m

15. (petnaestu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 20. studenog 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Privlaka

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje  Zapisnika sa 14.sjednice općinskog vijeća;

2.     Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za Općinu Privlaka od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine;

3.     Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu;

4.     Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Privlaka za 2024. godinu;

5.     Prijedlog Odluke  o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini;

6.     Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2024. godini;

7.     Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2024. godini;

8.     Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2024. godini;

9.     Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2024. godini;

10.  Prijedlog Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka za 2024. godinu;

11.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2024. godini;

12.  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2024. godini;

13.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2024. godinu;

14.  Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Privlaka;

15.  Prijedlog Odluke o proglašenju pješačke zone u Zelenoj ulici u naselju Sabunike;

16.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o naknadama za iznajmljivanje vrtičkog prostora Dječjeg vrtića Sabunić Privlaka;

17.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja dva (2) odgojitelja na određeno puno radno vrijeme;

18.   Donošenje odluke po zahtjevu Ive Skoblara;

19.   Razno.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content