Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
22. svibnja 2019.
Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesije na pomorskom dobru za 2019. godinu
10. lipnja 2019.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka od 31. svibnja 2019. godine raspisuje.

N A T J E Č A J

za davanje javnih površina na privremeno korištenje

1. Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka, a u svrhu postavljanja kioska, pokretnih ugostiteljskih radnji, zabavnih i tematskih parkova i drugih pokretnih objekata te za ostalo zauzimanje javnih površina.

2. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave. Ponude se šalju u pismenom obliku, u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:

OPĆINA PRIVLAKA – POVJERENSTVO ZA JAVNE POVRŠINE
Ul. Ivana Pavla II  46
23 233 Privlaka

s naznakom “NE OTVARATI, NATJEČAJ ZA  KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA”

Detalji u priloženoj dokumentaciji…

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content