Obavijest o javnom otvaranju ponuda
18. travnja 2019.
Sažetak za javnost; Ponovna javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka
3. svibnja 2019.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Na temelju čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine 153/13, 65/17, 114/18) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka KLASA: 350-02/17-01/04, URBROJ: 2198/28-03/1-19-43,  Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Objavljuje se ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka.

Javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka traje 30 dana i to od 3. svibnja  2019.godine  do 3. lipnja 2019. godine. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka biti će izložen u općinskoj vijećnici Općine Privlaka, na adresi Ulica Ivana Pavla II 46 u Privlaci, kao i na web stranici Općine Privlaka www. privlaka.hr.

U prostoriji gdje je izložen Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka građani će imati mogućnost upisivanja svojih primjedbi i prijedloga u knjigu dok traje uvid, a uvid će se moći izvršiti svaki radni dan od 09,00 do 14,00 sati.

Javno izlaganje održat će se 24. svibnja 2019. godine u zgradi Osnovne škole „Privlaka“, na adresi Ivana Pavla II 53 u Privlaci s početkom u 19,00 sati.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka mogu se dostaviti nositelju izrade najkasnije do završetka javnog uvida na adresu Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja  neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi.

Tekst ove objave objavit će se u dnevnom tisku, na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i na web stranici Općine Privlaka www.privlaka.hr.

OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel
Pročelnica
Ivana Skoblar, mag.iur.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content