Sažetak za javnost; Ponovna javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka
3. svibnja 2019.
Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
22. svibnja 2019.

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Privlaka, (KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2198/28-01-19-4 od dana 22. siječnja 2019. godine),  članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te odredbi članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske Županije“ broj 05/18), Općinski Načelnik Općine Privlaka donosi

POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA
ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU
OPĆINE PRIVLAKA 2019. GODINE

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka za Mikrolokaciju 7. -Punta.

Razmatrati će se samo zahtjevi podnosioca koji nemaju dugovanja prema Općini Privlaka odnosno Komunalnom društvu „Artić“.

Zahtjevi za davanje koncesijskog odobrenja mogu biti za obavljanje djelatnosti na:

  1. Unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH,
  2. Morskoj obali.

Svi zahtjevi se dostavljaju na adresu Općine Privlaka Ivana Pavla II, 46, 23233 Privlaka.

Rok za dostavu zahtijeva je 21. svibnja 2019. godine.

OPĆINA PRIVLAKA
Načelnik
Gašpar Begonja, dipl.ing.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content