Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
17. svibnja 2019.
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje
1. lipnja 2019.

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

KLASA: 021-05/19-01/06
URBROJ: 2198/28-01-19-1
Privlaka, 20. svibnja  2019.g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

21. (dvadesetprvu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27. svibnja 2019.g. (ponedjeljak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i       r e d:

1.     Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice općinskog vijeća;
2.     Donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Mandatnog povjerenstva;
3.     Prihvaćanje Godišnjeg obračuna Proračuna za 2018.g.
4.     Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna (Rebalans) za 2019.g.
5.     Donošenje I izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2019.g.
6.     Donošenje I  izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.;
7.     Donošenje I izmjena  i dopuna  programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019.g.;
8.     Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2109.g.;
9.     Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu;
10.  Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u civilnom društvu za 2019.g.;
11.  Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u školstvu;
12.  Donošenje odluke o prodaji nekretnina;
13.  Donošenje odluke o početku postupka davanja koncesije;
14.  Razno;

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content