Obavijest o odgađanju javnog otvaranja ponuda po Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka od 17. prosinca 2021. godine
5. siječnja 2022.
Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
19. siječnja 2022.

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2022. godinu

Na temelju članka 46. statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 07/21,) i članka 5. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18), Općinski načelnik dana 17. siječnja 2022. godine donosi:

P L A N

postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2022. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Privremenim objektima u smislu ovoga Plana smatraju se:

 • kiosci,
 • prodajni stolovi (štandovi),
 • prodajne table,
 • sanduci,
 • drugi jednostavni montažni objekti tako da se u svako vrijeme mogu ukloniti,
 • zabavni park (luna park).

Tipovi montažnih objekata su:

 • zatvoreni kiosci za prodaju tiska i sl.
 • natkriveni otvoreni pultovi koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine,
 • drveni ili metalni pultovi koji imaju natkrivenu prodajnu površinu s tendom,
 • pokretni sanduci na kotačima sa ili bez tende (sladoled, pića i sl.),
 • metalni stalci za prodaju,
 • otvoreni drveni ili metalni pultovi sa tendom za prodaju voća i povrća,
 • stolovi i stolice ispred poslovnih prostorija (terasa),
 • otvorene i zatvorene nadstrešnice ispred poslovnih prostorija, – vaze sa cvijećem i druge vrste ograda, – automobili, bicikli i skuteri.

 

II. LOKACIJE

1)    Pokretne ugostiteljske radnje (objekt do 15 m2 s terasom do 50 m2 uz zahtjev najmoprimca za povećanje kvadrature terase i suglasnost Općinskog povjerenstva može i više uz istu cijenu najma po m2)

– Sabunike, šumica – Mikrolokacija 1. (ugostiteljska radnja)

2) Štandovi – zelena tržnica, bižuterija, kokice, šećerna vata, sladoled, uslužne naprave  i sl. (prostor  do 5 m2)

– Centar kod pošte – Mikrolokacija 2.(zelena tržnica)

– Sabunike centar  – Mikrolokacija 3. (zelena tržnica)

Mikrolokacija 4. (zelena tržnica)

Mikrolokacija 5. (Domaći proizvodi)

– Sv. Vid – Mikrolokacija 6. (zelena tržnica)

3) Zabavni i tematski parkovi, prostori za iznajmljivanje vozila, prostori za masažu i sl.:

– Loznica – Mikrolokacija 7. (zabavni sadržaj)

 

III.    ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovim Planom određene su lokacije za postavljanje privremenih objekata na području Općine Privlaka.

2. Grafički prikaz mikrolokacija sastavni je dio ovog Plana i nalazi se u Prilogu I.

3. Svi zakupoprimci čiji su ugovori sklopljeni prije donošenja ovog Plana ostaju na ugovorno predviđenoj lokaciji,

4. Nadzor nad primjenom ovoga Plana provodit će komunalni redar i Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

5. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku zadarske županije” i na mrežnim stranicama Općine Privlaka.

 

KLASA: 372-01/22-01/01
URBROJ: 2198-28-02-22-1

Privlaka, 18. siječnja 2022.g.

 

OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK
Gašpar Begonja dipl.ing

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content