Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2022. godinu
18. siječnja 2022.
Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2022. godinu
31. siječnja 2022.

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/22-01/01
URBROJ: 2198-28-01-22-1

Privlaka, 18. siječnja  2022.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. i 41. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m
6.(šestu ) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 24. siječnja  2022.g (ponedjeljak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka

Sukladno Odluci stožera civilne zaštite RH, mole se vijećnici da sa sobom ponesu ili prethodno dostave osobno ili na mail adresu općina@privlaka.hr od niže navedenih dokumenata:

– Valjana EU digitalna COVID potvrda
– Negativni test (PCR-72 sata, BAT-48 sati)
– Dokaz o preboljenju (unutar 12 mjeseci) – potvrda liječnika

Prijedlog  dnevnog  reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. Sjednice općinskog vijeća;

2. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovara za izgradnju dječjeg vrtića;

3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka;

4. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;

5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za prodaju zemljišta;

6. Odluka o kupnji nekretnine;

7. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja;

8. Razno;

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d ni k :
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content