Obavijest o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana u 2021. godini
30. studenoga 2021.
Bodovna lista kandidata za stipendije za 2021. godinu
16. prosinca 2021.

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/21-01/09
URBROJ: 2198/28-01-21-1

Privlaka, 8. prosinca  2021.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. i 41. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

5. (petu ) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 15. prosinca  2021.g (srijeda) s početkom u  17,00  sati u vijećnici općine Privlaka

Sukladno Odluci stožera civilne zaštite RH, mole se vijećnici da sa sobom ponesu ili prethodno dostave osobno ili na mail adresu općina@privlaka.hr od niže navedenih dokumenata:

 • Valjana EU digitalna COVID potvrda
 • Negativni test (PCR-72 sata, BAT-48 sati)
 • Dokaz o preboljenju (unutar 12 mjeseci) – potvrda liječnika

Prijedlog  dnevnog  reda:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. Sjednice općinskog vijeća ;
 2. IV Izmjene i dopune Proračuna općine Privlaka za 2021.g.;
 3. IV Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021.g.
 4. IV Izmjene i dopune Programa gradnja komunalne infrastrukture za 2021.g.;
 5. III Izmjene i dopune Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2021.g.;
 6. III Izmjene i dopune Programa u školstvu, predškolskom odgoju I naobrazbi u 2021.g.;
 7. II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj  skrbi u 2021.g.;
 8. II Izmjene i dopune odluke o  rasporedu rezultata za 2020;.g.
 9. PRORAČUN općine Privlaka za 2022.g., sa projekcijama za 2023.g. i g.; (materijal dostavljen)
 10. Odluka o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2022.g.;
 11. Program građenja komunalne infrastrukture u 2022. g.;
 12. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. g.;
 13. Program javnih potreba u kulturi u 2022. g.;
 14. Program javnih potreba u sportu u 2022. g.;
 15. Program javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka u 2022. g.;
 16. Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022. g.;
 17. Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2022. g.;
 18. Program utroška sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. g.;
 19. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. g.;
 20. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Privlaka za 2022. g.;
 21. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2022. g.;
 22. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja “Luka Loznica”
 23. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 24. Odluka o visini naknade članova predstavničkog tijela Općine Privlaka
 25. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece
 26. Odluka o nerazvrstanim cestama
 27. Zaključak o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2022. godinu
 28. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja još jednog odgojitelja na pola radnog vremena te zapošljavanje pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 29. Razno

Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content