Bodovna lista kandidata za stipendije za 2021. godinu
16. prosinca 2021.
Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2022. godinu
18. siječnja 2022.

Obavijest o odgađanju javnog otvaranja ponuda po Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka od 17. prosinca 2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 372-03/21-01/6
URBROJ: 2198/28-03-21-10
Privlaka, 5. siječnja 2021. godine

OBAVIJEST
o odgađanju javnog otvaranja ponuda po Javnom natječaju za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka od 17. prosinca 2021. godine

Općina Privlaka obavještava da se odgađa javno otvaranje ponuda po natječaju za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka od 17. prosinca 2021. godine, a koji je objavljen u „Zadarskom listu“ dana 22. prosinca 2021. godine, zakazano za 7. siječnja 2022. godine u 10,00 sati.

Javno otvaranje odgađa se za dan 12. siječnja 2022. u 11,00 sati.

Nekretnine koje su predmet javnog natječaja su: k.č. 6766/6, 6766/7, 6766/8, 6766/9, 6766/11 upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, sve  vlasništvu Općine Privlaka, Privlaka, Ivana Pavla II 46, za cijelo.

 

OPĆINA PRIVLAKA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu
Barbara Glavan, mag.iur.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content