Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2022. godinu
31. siječnja 2022.
Obavijest o provođenju preventivne deratizacije i larvicidne dezinsekcije
3. ožujka 2022.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Luka Loznica”

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46
23233 PRIVLAKA

KLASA: 350-03/21-01/01
URBROJ: 2198-28-03-22-14

Privlaka, 18. veljače 2022. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje

Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „ Luka Loznica “

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“  trajati će trideset dana i to od 25. veljače 2022. godine do 26. ožujka 2022. godine. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“ biti će izložen u općinskoj vijećnici Općine Privlaka, na adresi Ulica Ivana Pavla II 46 u Privlaci, kao i na web stranici Općine Privlaka www. privlaka.hr.

U prostoriji gdje je izložen Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“   građani će imati mogućnost upisivanja svojih primjedbi i prijedloga u knjigu dok traje uvid, a uvid će se moći izvršiti svaki radni dan od 09,00 do 14,00 sati.

Javno izlaganje održat će se u četvrtak  10. ožujka 2022. godine u prostorijama Osnovne škole Privlaka, na adresi Ulica Ivana Pavla II 53 u Privlaci s početkom u 18,00 sati uz poštivanje epidemioloških mjera sukladno odlukama i preporukama nacionalog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zbog pandemije virusa COVID 19.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Luke Loznica“ mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti nositelju izrade najkasnije do završetka javnog uvida na adresu Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka ili putem elektronske pošte na adresu opcina@privlaka.hr . Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja  neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Tekst ove objave objavit će se u dnevnom tisku, na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i na web stranici Općine Privlaka www.privlaka.hr.

OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel
Pročelnica
Ivana Skoblar Šango, mag.iur.

 

Povezana dokumentacija:

0_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Geodetska podloga.pdf
1_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Korištenje i namjena površina.pdf
2.1._UPU_Luka Loznica_Privlaka_Prometna mreža.pdf
2.2_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Komunalna mreža.pdf
2.3._UPU_Luka Loznica_Privlaka_Elektroopskrbna i telekomunikacijska.pdf
3_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite po.pdf
4_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Uvjeti gradnje.pdf
SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf
UPU LUKA LOZNICA – OBRAZLOŽENJE.pdf

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content