Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu 7. ožujka
4. ožujka 2022.
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje
4. ožujka 2022.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Privlaka za 2022. godinu

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registriranih za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Privlaka za 2022. godinu.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja podnose se počevši od dana 4. ožujka 2022. godine do 21. ožujka 2022. godine na propisanom obrascu koji se nalazi u privitku ovog poziva, Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Privlaka na adresu: Općina Privlaka, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka ili u elektroničkom obliku  s kvalificiranim elektroničkim potpisom na adresu opcina@privlaka.hr a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području  Općine Privlaka za 2022. godinu.

Razmatrati će se samo zahtjevi podnosioca koji nemaju dugovanja prema Općini Privlaka odnosno Općinskom komunalnom društvu „Artić“.

Detalje javnog poziva pronađite u prilozima:

Javni poziv
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2022. godinu
Obrazac zahtjeva – koncesijsko odobrenje

Grafički prikazi:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content