Obavijest o provođenju 4. adulticidne dezinsekcije na području Općine Privlaka metodom toplog zamagljivanja
11. kolovoza 2023.
Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka
6. rujna 2023.

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/23-01/3
URBROJ: 2198-28-01-23-1

Privlaka, 16. kolovoza  2023. godine

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18, 07/21, 11/22) te članka 55. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18)

S a z i v a m

14. (četrnaestu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 21. kolovoza  2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Privlaka

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 13.sjednice općinskog vijeća;

2.     Prijedlog Statutarne odluke o trećim izmjenama i dopunama Statuta Općine Privlaka;

3.     Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2023. – 30.06. 2023. Godine;

4.     Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka;

5.     Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Privlaka;

6.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretninama oznake k.č. 6980 i k.č. 8891,  k.o. Privlaka;

7.     Prijedlog Odluke o udruživanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR/FLAG) Plodovi mora;

8.     Razno;

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content