Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
16. kolovoza 2023.
Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola
6. rujna 2023.

Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova i to za vrijeme turističke sezone na području Općine Privlaka.

Građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju, smatraju se zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine i to:

  1. zemljani radovi: radovi iskopa i nasipavanja koji se obavljaju uz uporabu teške građevinske mehanizacije, radovi na uklanjanju dijela ili cijele građevine, radovi na strojnom utovaru i prijevozu materijala koji nastaje tim radovima
  2. radovi na izradi konstruktivnih dijelova građevine: izrada temelja, zidova, izrada međukatne konstrukcije i krovne konstrukcije, izrada oplata, betoniranje, građevinskoobrtnički i instalacijski radovi koji se obavljaju pomoću građevinskih strojeva i alata na električni pogon (električne bušilice, brusilice, električne pile, kompresori i sl.) te drugih alata koji proizvode buku.

Razdoblje kalendarske godine na koje se primjenjuje zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke je od 15. lipnja do 15. rujna u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content