Natječaj o stipendiranju
26. studenoga 2018.
Obavijest o terenskoj izmjeri i prikupljanju podataka o građevinskim objektima
14. prosinca 2018.

Poziv za 17. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

17.(sedamnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 13. prosinca 2018.g.(četvrtak) s početkom u  17,00  sati u vijećnici općine Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 16.(šesnaeste) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;
 2. Donošenje III Izmjena i dopuna (Rebalanas) Proračuna za 2018.g.;
 3. Donošenje III Izmjena i dopuna Plana Razvojnih programa za 2018.g.;
 4. Donošenje III Izmjena i dopuna Programa:
  • gradnje komunalne infrastrukture za 2018.g.
  • održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.
  • javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi za 2018.g.
  • socijalne skrbi za 2018.g.
  • javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018.g.
  • javnih potreba udruga civilnog društva za 2018.g.;
 1. Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2019.g. sa projekcijama za 2020.g. i 2021.g., te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2019.g. sa projekcijama za 2020.g. i 2021.g.; (materijal dostavljen)
 2. Donošenje plana razvojnih programa općine Privlaka za 2019.g. s projekcijama za 2020 i 2021.g.
 3. Donošenje odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2019.g. ;
 4. Donošenje programa za 2019.g.
  • gradnja komunalne infrastrukture za 2019.g.
  • održavanje komunalne infrastrukture za 2019.g.
  • javnih potrebe u kulturi za 2019.g.
  • javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2019.g.
  • javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019.g.
  • javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi za
  • g.
  • javnih potreba udruga civilnog društva za g.
  • financiranja političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista za 2019.g.
  • utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostoru za 2019.g.;
 5. Donošenje odluke o lokalnim porezima;
 6. Donošenje odluke o vrijednosti boda komunalne naknade;
 7. Donošenje odluke o otpisu stipendija;
 8. Donošenje Pravilnika o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode poseban program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju;

  

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k
Nikica Begonja

 

Povezana dokumentacija:

Dnevni red za 17. sjednicu OV 13. 12. 2018.g._1

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content