Natječaj Fonda za zaštitu okoliša – obiteljske kuće
21. rujna 2021.
Obavijest o podjeli kanti za recikabilni otpad
12. listopada 2021.

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ: 2198/28-01-21-1

Privlaka, 23. rujna  2021.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. i 41. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m
4. (četvrtu ) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 28. rujna 2021. g. (utorak) s početkom u 18,30  sati u vijećnici općine Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći,
1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 3. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka održane 2.8.2021.g.

2.     Prihvaćanje Polugodišnjeg izviješća o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021.g.(materijal dostavljen)

3.     Prihvaćanje III izmjena i dopuna Proračuna općine Privlaka za 2021.g. (Rebalans)

4.     Prihvaćanje III izmjena i dopuna Plana razvojnih programa općine Privlaka za 2021.g.;

5.     Prihvaćanje III izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture  općine Privlaka za 2021.g.;

6.     Prihvaćanje II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture općine Privlaka za 2021.g.;

7.     Prihvaćanje I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Privlaka za 2021.g.;

8.     Prihvaćanje I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim dr. općine Privlaka za 2021.g.;

9.     Prihvaćanje I izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za nez. zadržavanje nel. izgrađenih  zgrada u općini Privlaka za 2021.g.;

10.  Prihvaćanje III izmjena i dopuna odluke o izvršenju proračuna  općine Privlaka za 2021.g.;

11.  Prihvaćanje izmjene odluke o rasporedu rezultata poslovanja općine Privlaka za 2020.g.

12.  Prihvaćanje II izmjenama i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Privlaka;

13.  Prihvaćanje odluke o prijedlogu Povjerenstva  za odabir ponude u postupku javnog natječaja u svrhu izgradnje suhog veza i servisiranja brodova (suha marina);

14.  Prihvaćanje odluke o prijedlogu Povjerenstva za odabir ponude u postupku javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Privlaka;

15.  Prihvaćanje odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Sabunić i mjerilima za naplatu usluga;

16.  Prihvaćanje odluke o davanju u zakup i utvrđivanje početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene (K1);

17.  Prihvaćanje odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcije sportskog-rekreacijskog centra Privlaka mjere 7 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020;

18.  Prihvaćanje odluke o osnivanju prava građenja u korist OKD „Arić“;

19.  Prihvaćanje odluke o povećanju temeljnog kapitala OKD „Artić“;

20.  Prihvaćanje odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka raspisivanja javnog natječaja za osnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu općine Privlaka;

21.  Razno;

 

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content