Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2023. godini
29. prosinca 2022.
Javni natječaj za osnivanje prava građenja na čest. zem. 6766/9 k.o. Privlaka
3. siječnja 2023.

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka.

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka.

Javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka trajati će trideset dana i to od 5. siječnja 2023. godine do 4. veljače 2023. godine. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka biti će izložen u općinskoj vijećnici Općine Privlaka, na adresi Ulica Ivana Pavla II 46 u Privlaci, kao i na web stranici Općine Privlaka www. privlaka.hr.

U prostoriji gdje je izložen Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka, građani će imati mogućnost upisivanja svojih primjedbi i prijedloga u knjigu dok traje uvid, a uvid će se moći izvršiti svaki radni dan od 09,00 do 14,00 sati.

Javno izlaganje održati će se u srijedu 25. siječnja 2023. godine u multimedijalnoj dvorani Dječjeg vrtića Sabunić, na adresi Petra Zoranića 1 u Privlaci s početkom u 17,00 sati. Sudionici javne rasprave mogu davati prijedloge i primjedbe u zapisnik te postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja će usmeno odgovarati osobe koje će voditi javno izlaganje.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti nositelju izrade najkasnije do završetka javnog uvida na adresu Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka ili putem elektronske pošte na adresu opcina@privlaka.hr . Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja  neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Tekst ove objave objavit će se u dnevnom tisku, na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i na web stranici Općine Privlaka www.privlaka.hr.

OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel
Pročelnica
Ivana Skoblar Šango, mag.iur.

Povezana dokumentacija:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content