Obavijest o provođenju sustavne proljetne deratizacije i larvicidne dezinsekcije
15. veljače 2023.
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje
6. ožujka 2023.

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-01/23-01/1
URBROJ: 2198-28-01-23-1

Privlaka, 1. ožujka 2022. godine

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18, 07/21, 11/22) te članka 55. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18)

S a z i v a m

12. (dvanaestu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 6. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Privlaka

Prijedlog  dnevnog  reda:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.07.2022. – 31.12. 2022. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka – k.č.6766/6 i k.č. 6766/7 k.o. Privlaka;
 4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Privlaka – k.č.6766/9 k.o. Privlaka;
 5. Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretnini čest.zem. 3708 k.o. Privlaka;
 6. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Općinskog komunalnog društva„Artić“ d.o.o.;
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Privlaka;
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Privlaka;
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o članstvu u Lokalnoj akcijskoj grupi Mareta;
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka;
 11. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija i drugih oblika potpora učenicima i studentima na području Općine Privlaka;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DV Sabunić o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića Sabunić;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DV Sabunić o ekonomskoj mjesečnoj cijeni programa;
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju analize sustava zaštite i spašavanja za 2022 god.;
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom;
 16. Razno

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content