Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka
29. prosinca 2022.
Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2023. godinu
9. siječnja 2023.

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na čest. zem. 6766/9 k.o. Privlaka

Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini oznake: čest.zem. 6766/9, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1292 m2,  upisana u zk.ul.1644.

Planska namjena i oznaka: neizgrađeno građevinsko zemljište – pretežno poslovne namjene (K1).

Pravo građenja osniva se u skladu sa Urbanističkim planom uređenja zone pretežno poslovne namjene (K1). Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti opisani su u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone pretežito poslovne namjene (K1) objavljena je u Službenom glasniku broj 08/17, dok je grafički dio plana dostupan na https://privlaka.hr/prostorni-plan-uredenja/.

Pravo građenja osniva se na razdoblje od 40 godina od dana sklapanja Ugovora o pravu građenja, a po proteku tog roka izgrađeni objekti prelaze u vlasništvo Općine Privlaka te se nositelj prava građenja obvezuje predati Općini Privlaka ili njezinom pravnom slijedniku nekretninu neopterećenu bilo kakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima i nema pravo na povrat uloženih sredstava od strane Općine Privlaka.

Općina Privlaka opremiti će zemljište komunalnom infrastrukturom u roku godine dana od dana raspisivanja ovog natječaja.

Ukoliko nositelj prava građenja u roku tri godine od opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom ne izgradi objekte na nekretninama koje su predmet ovog natječaja, a što će se smatrati bitnim sastojkom Ugovora, ugovor će se raskinuti i Općina Privlaka neće biti u obvezi vratiti nositelju prava građenja iznos uplaćene naknade.

Više detalja pronađite u povezanoj dokumentaciji:

Javni natječaj za osnivanje prava građenja K1 ZONA

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content