Povodom Sjećanja stradavanja herojskog grada Općine Privlaka organizira posjet Vukovaru
16. listopada 2019.
Prijava vlasnika i/ili korisnika građevina u kojima se nalazi azbest
18. studenoga 2019.

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

25. (dvadesetpetu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

koja će se održati 30.listopada 2019.g.(srijeda) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 24. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
2. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna za 2019.g.(Rebalans)
3. Donošenje II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019.g. s projekcijama za 2020.i 2021.g.
4. Donošenje II Izmjena i dopuna Programa :
– Gradnje komunalne infrastrukture za 2019.g.
– Održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
Javnih potreba u sportu i rekreaciji u 2019.g.
– Javnih potreba socijalne skrbi za 2019.g.
– Javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe u 2019.g.
– Javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima za 2019.g.
– Javnih potreba u kulturi u 2019.g.
5. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama;
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude po natječaju za prodaju zemljišta;
7. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu općine Privlaka;
8. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content