Izbori za predsjednika Republike Hrvatske 2019.; Objava biračima
21. studenoga 2019.
Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana
10. prosinca 2019.

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

26. (dvadesetšestu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 10. prosinca 2019.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 25.(dvadesetpete) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;
  2. Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2020.g. sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g.,(materijal dostavljen), te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2020.g. sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g.; (materijal dostavljen)
  3. Donošenje plana razvojnih programa općine Privlaka za 2020.g. s projekcijama za 2021 i 2022.g.;(materijal dostavljen)
  4. Donošenje odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2020.g. ;
  5. Donošenje programa za 2020.g.
  6. Donošenje Odluke o donošenju UPU-a plana uređenja zone rekreacijske namjena „Sabunike-Šumica“;
  7. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani i izvođenja građevinskih radova na području općine Privlaka;
  8. Donošenje Odluke o javnom redu i miru;
  9. Donošenje Odluke izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO.

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content